SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pedagogy - PPPD132TSA
Title: Pedagogika
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: Pro trenérskou školu - licence A
Note: you can enroll for the course repeatedly
Guarantor: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Marcela Kloučková
Annotation -
The subject provides an university basis of theory and practice of an educational process in the training of sport coaches of different sports´ branches. The subject informs about the development and division of pedagogy as well as of current educational conceptions. However, the focus of the subject lies in those pedagogical fields, which are closely related to a coaches´ practice. Mainly it goes about topics such as personality of an athlete as well as of a coach, communication, cognitive, social and motor learning, experiential pedagogy, ethics in pedagogy and ontogeny. The aim of the subject is to provide to students the knowledge base from the pedagogy as well as the interconnection of pedagogical knowledges with the real sport´s practice. Further, it would provide the application of gained knowledges.
Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (12.03.2023)
Literature - Czech

JANSA, P., JŮVA, V., KOCOUREK, J. SVOZIL, Z. & K. KOVÁŘ. (2018). Pedagogika sportu. Praha: Karolinum.

JANSA, P., KOTLÍK, K & NĚMEC, J. (2014). Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám. Edtion ed. Praha: Karolinum.

JANSA, P. (2009). Sportovní příprava. Edtion ed. Praha: Q Art.

ŠTVERÁK, V., ČADSKÁ, M. (2007). Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Edtion ed. Praha: Karolinum.

ARMOUR, K. (2013). Sport pedagogy: An introduction for teaching and coaching. Edtion ed.: Routledge.

TINNING, R. (2009). Pedagogy and human movement: Theory, practice, research. Edtion ed.: Routledge.

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (12.03.2023)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky ke zkoušce: v prvním termínu písemný test, v dalších termínech ústní zkouška.

Písemný test je přehledový ze všech témat.

Ústní zkouška se koná z 1 losovaného tématu.

Přehled zkušebních témat:

1.          Obecná východiska a hlavní znaky pedagogiky, členění pedagogiky, základní pojmy pedagogiky

2.          Vznik a vývoj pedagogiky sportu

3.          Sportovní a olympijská výchova

4.          Fair-play a agresivní chování ve sportu

5.          Sportovec jako subjekt řízený a trenér jako subjekt řídící, osobnost sportovce a trenéra

6.          Role trenérů a jejich typologie

7.          Komunikace, komunikační dovednosti trenéra

8.          Sportovní kariéra

9.          Zásady, metody, úkoly a cíle ve sportu

10.     Ontogeneze a její periodizace

11.     Mladší školní věk a sport

12.     Starší školní věk a sport

13.     Adolescence a sport

14.     Sport v dospělosti a stáří

15.     Charakteristika současného sportu

16.     Motorické učení

17.     Sociální učení

18.     Paměť

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (12.03.2023)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Úvod do pedagogiky

2. Historické kořeny vzniku pedagogiky sportu

3. Motorické učení

4. Sociální učení

5. Kognitivní učení

6. Zážitková pedagogika

7. Osobnost sportovce a trenéra

8. Komunikace v tréninkovém procesu

9. Fair-play ve sportu

10. Zážitková pedagogika

11. Ontogeneze

12. Ontogenetická stadia a sport

Last update: Kloučková Marcela (13.03.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html