SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
FITNESS II. - PPPD104
Title: Fitness II.
Guaranteed by: Fyzioterapie (51-500400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Jednosemestrový povinně volitelný předmět navazující na Fitness I, rozšiřuje znalosti držitelů trenérské licence II. třídy, a to jak v oblasti metodiky cvičení, tak v oblasti výživy, psychologie a regenerace. Předmět je určen pro ty, kdo se chtějí věnovat práci ve fitness centrech jako instruktoři či osobní trenéři.
Last update: TAJ (16.02.2007)
Literature - Czech

Povinná:

1. STACKEOVÁ, D. Fitness : metodika cvičení ve fitness centrech (učební texty UK). 1. vyd. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0840-5.

Doporučená:

1. KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy. Praha : Grada, 1997. ISBN 80-7169-384-7.

2. KNÍŽETOVÁ, V., KOS, B. Strečink, relaxace, dýchání. Praha : Olympia, 1989. 1. vyd.

3. KOL.AUT. Kulturistika od A do Z.1.a 2.díl. Zlín : Agentura CnS, 1992/93. 1. vyd.

4. KOLOUCH, V., KOLOUCHOVÁ, L. Kondiční kulturistika. Praha : Olympia, 1990. ISBN 80-7033-041-4.

5. TLAPÁK, P. Tvarování těla. 1. vyd. Praha : ARSCI, 1999.

6. VÉLE, F. Kineziologie posturálního systému. Praha : Karolinum, 1995. 1. vyd.

Last update: TAJ (16.02.2007)
Syllabus - Czech

1. Funkční anatomie svalového systému - repetitorium, aplikace ve fitness.

2. Individualizace fitness tréninku - vstupní diagnostika - teoretická a praktická část.

3. Specifika cvičení žen

4. Specifika cvičení dětí a dospívajících.

5. Specifika cvičení seniorů

6. Specifika cvičení při oslabení pohybového aparátu (vertebrogenní obtíže, osteoporóza, degenerativní kloubní onemocnění atd.)

7. Dietologie ve fitness - sestavování dietních plánů, použití doplňků výživy ve fitness, redukční programy ve fitness

8. Práce osobního trenéra - požadavky, etika, komunikace, právní aspekty

9. Psychologické aspekty fitness - fitness jako životní styl, psychologické benefity cvičení ve fitness centrech

10. Wellness - regenerační procedury ve fitness a jejich indikace.

Požadavky na zápočet:

  • písemný test, účast na seminářích.

Last update: TAJ (16.02.2007)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html