SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Professional Practice in Sport I - PPPD016
Title: Odborná praxe I
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2011
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Social Subjects
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation
Charakteristika odborné praxe I První odborná praxe v tělovýchově je věnována hospitacím. Tato praxe představuje kombinaci opakovaných kolektivních návštěv tělovýchovných a sportovních zařízení s následnými rozbory hospitovaných tréninkových jednotek v rámci seminářů, věnovaných prezentaci výsledků pozorování a posuzování nejrůznějších stránek sledovaných procesů, a to především z pohledu toho, kdo proces řídí, nikoliv z pohledu toho, kdo je řízen. Jde zde o podporu postupného přechodu myšlení našich posluchačů z pozice žáka, sportovce, cvičence, studenta, - tj. jedince, který je v tréninkovém procesu řízen, do pozice učitele, cvičitele, trenéra, instruktora, tj. jedince, který tréninkový proces řídí. Cílem odborné praxe v tělovýchově I (?hospitační? praxe) je seznámit studenty s různými formami tělovýchovného procesu na úrovni výkonnostního či vrcholového sportu, spolkové tělovýchovy a tělovýchovných služeb (fitcentra, soukromé sportovní školy či akademie apod.). V oblasti sledování sportovního tréninku studenti postupují od vytvoření projektu a jeho obhajoby, přes sběr dat a jejich vyhodnocení, až po zpracování závěrů z řady pozorování a jejich obhajobu na semináři. Další úkoly čekají studenty v oblasti sledování a posuzovaní kvality tělovýchovných služeb. Rámcový plán výuky 1. Úvod do výuky, seznámení s cíli předmětu, zadání úkolů pro vypracování zápočtových (seminárních) prací 2. Seminář k projektům seminárních prací (obhajoba projektů) 3., 4. Hospitace ve sportovních klubech (výkonnostní a vrcholový sport) 5. Seminář k předcházejícím hospitacím (prezentace výsledků pozorování) 6., 7. Hospitace ve sportovních klubech (sport dětí a mládeže) 8. Seminář k předcházejícím hospitacím (prezentace výsledků pozorování) 9., 10. Hospitace v zařízeních poskytujících tělovýchovné služby (fitcentra, cestovní kanceláře apod.) 11. Seminář k předcházejícím hospitacím (prezentace výsledků pozorování). 12.,13. Hospitace ve spolkové tělovýchově a "netradičních" institucích (Akademie Tajči, Kung-Fu apod., sport zdravotně postižených, tělovýchovné aktivity ve věznicích apod.). 14. Seminář k předcházejícím hospitacím (prezentace výsledků pozorování). 15. Závěrečný seminář (obhajoba závěrů pozorování), vyhodnocení výuky, zápočty. Požadavky na zápočet: 1. Seminární práce (oblast sportu - sledování sportovního tréninku) 2. Seminární práce (oblast tělovýchovných služeb)
Last update: Tilinger Pavel, doc. PhDr., CSc. (30.04.2008)
Literature - Czech

Povinná literatura:

TILINGER, P. a kol. Průvodce pedagogickými praxemi v tělesné výchově a sportu : učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Praha : Karolinum, 2006. 104 s. ISBN 80-246-1241-0.

Doporučená literatura (v závorce jsou uvedena čísla tématických okruhů pro seminární práce, podrobněji viz skripta povinné lit.):

1. ALTER, M. J. Strečink. Praha : Grada, 1999. [7]

2. BAECHLE, TR. Essentials of Strength Training and Conditioning. Champaign, Ilinois : Human Kinetics, 1994. [3, 4]

3. BOMPA, TO., CARRERA, M.: Periodization training for sports. Champaign (Ill.): Human Kinetics, 2005. [1 ? 13]

4. BOMPA, TO., PASQUALE, M., CORNACCHIA, L.J. Serious strength training. Champaign (Ill.) : Human Kinetics, 2003. [3]

5. BOMPA, TO. Periodizaion - Theory and Methodology of Training. Champaign (Ill.) : Human Kinetics, 1999. [1 - 17]

6. BOYLE, M. Functional Training for Sports. Champaign (Ill.) : Human Kinetics, 2004. [1 - 7]

7. BROWN, LE., FERRIGNO, VA., SANTANA, JC. Training for Speed, Agility, and Quickness. Champaign (Ill.) : Human Kinetics, 2000. [4]

8. BUKAČ, L., DOVALIL, J. Inovace ledního hokeje: hra a trénink. Praha : Metodický dopis VS LH ÚV ČSTV, 1988. [1, 8, 9]

9. BUKAČ, L., DOVALIL, J. Inovace ledního hokeje: zatěžování. Praha : Metodický dopis VS LH ÚV ČSTV, 1989. [1, 2, 3 ? 7]

10. BUKAČ, L., DOVALIL, J. Lední hokej. Trénink a výkon. Praha : Olympia, 1990. [1-17]

11. BURSOVÁ, M. Kompenzační cvičení. Grada: Praha, 2005. [7]

12. CARLTON, MJ., CARLTON, JL. Teaching sport skills. Study Guide. Champaign, Ilinois : Human Kinetics, 1989. [10]

13. CISSIK, JM., BARNES, M. Sport Speed and Agility Training. Monterey : Coaches choice, 2004. [4]

14. COOK, G. Athletic Body in Balance. Champaign (Ill.) : Human Kinetics, 2003. [7]

15. DINTIMAN, G., WARD, B., TELLEZ, T. Sport speed. Champaign (Ill.) : Human Kinetics, 1997. [4]

16. DOBRÝ, L., SEMIGINOVSKÝ, B. Sportovní hry výkon a trénink. Praha : Olympia, 1988. [1 ? 17]

17. DOBRÝ, L. Integrace poznatků o pohybovém učení a jejich využití v praxi (I. a II.). Těl. Vých. Sport Mlád. 4 a 5, vol. 63, 1997. [10]

18. DOBRÝ, L. Stadia pohybového učení v praxi (I. a II.). Těl. Vých. Sport Mlád. vol. 63, 1997, č. 6 a 7. [10]

19. DOVALIL, J. a kol. Sportovní trénink (lexikon základních pojmů). Praha : UK, 1990. [1 ? 17]

20. DOVALIL, J. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj ve sportovním tréninku. Praha : VMO ÚV ČSTV, 1986. [2 ? 7]

21. DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha : Olympia, 2002. [1 ? 17]

22. EHLENZ, H., GROSSER, M., ZIMMERMANN, E. Krafttraining. Munchen : BVL Sportwissen, 2003. [3]

23. FAJFER, Z. Koordinační (obratnostní) schopnosti, pohyblivost (strečink) v systému tréninku hráče fotbalu. Brno : ČFS, 1990. [6 ? 7]

24. FLECK, SJ., KRAEMER, WJ. Designing resistence training programs. Champaign (Ill.) : Human Kinetics, 1997. [5]

25. GROSSER, M., NEUMAIER, A. Techniktraining. Theorie und Praxis aller Sportarten. Munchen : BLV Sportwissen, 1982. [10]

26. GROSSER, M., STARISCHKA, S., ZIMMERMANN, E. Das neue Konditionstraining. Munchen : BVL Sportwissen, 2004. [1 - 7]

27. CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha : Olympia, 1991. [1 ? 17]

28. CHU, DA. Explosive power and strength. Complex Training for Maximum Results. Champaign (Ill.) : Human Kinetics, 1996. [3, 4]

29. JIRKŮ, Z. Regenerace a sport. Praha : Olympia, 1990. [12]

30. KNÍŽETOVÁ, V. Strečink, relaxace, dýchání. Praha : Olympia, 1989. [7]

31. KOMI, PV. (ed.): Strength and Power in Sport. London : Blackwell Scientific Publications Ltd., 1992.

32. KRAEMER, WJ., STEVEN, JF. Strength training for young athletes. Champaign (Ill.) : Human Kinetics, 2005. [3]

33. KURZ, T. Science of sports training. Champaign (Ill.) : Human Kinetics, 2001. [1 - 17]

34. MARTENS, R. Successful Coaching. Champaign (Ill.): Human Kinetics, 1997. [3]

35. MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. [3 - 7]

36. NEUMANN, G., PFUTZNER, A., HOTTENROTT, K. Trénink pod kontrolou. Praha: Grada, 2005. [2, 5]

37. PAVLIŠ, Z. a kol. Školení trenérů ledního hokeje. Vybrané obecné obory. Praha : ČSLH, 1995. [1 ? 17]

38. PYKE, F. Better Coaching. Champaign (Ill.) : Human Kinetics, 2001. [1 - 17]

39. RADCLIFFE, JC., FARENTINOS, RC. High-Powered Plyometrics - 77 advanced exercises?. Champaign (Ill.) : Human Kinetics, 1999. [3, 4]

40. ROTH, K. Taktik im Sportspiel. Schorndorf : Karl Hofmann Verlag, 1989. [11]

41. SANDER, D. Sports Power. Champaign (Ill.) : Human Kinetice, 2005. [3, 4]

42. SHEPHARD, RJ., ASTRAND, PO. (ed.): Endurance in Sport. London : Blackwell Scientific Publications Ltd., 1992. [5]

43. SCHMIDT, RA. Motor learning and performance. Champaign (Ill.): Human Kinetics, 1991. [8,10]

44. SLEPIČKA, P. Psychologie koučování. Praha : Olympia, 1988. [14, 15, 16]

45. SPARROW, WA. Energetics of Human Aktivity. Champaign (Ill.) : Human Kinetics, 2000. [1, 2]

46. STIEHLER, G., KONZAG, I., a DÖBLER, H. Sportspiele. Berlin : Sportverlag, 1988. [1 ? 17]

47. SVOBODA, B., VANĚK, M. Psychologie sportovních her. Praha : Olympia, 1986. [14 - 16]

48. ŠEBEJ, F. Strečink. Bratislava : Šport, 1989. [7]

49. VANĚK, M. a kol. Psychologie sportu. Praha : Olympia, 1984. [14 ? 16]

50. WEINECK, J. Optimales Training. Balingen : Spitta Verlag, 2004. [1 - 17]

51. ZATSIORSKY, VM. Science and practice of strenghth training, Champaign (Ill.) : Human Kinetics, 1995. [1, 3, 5]

52. ZINTL, F., EISENHUT, A. Ausdauer ? training. Munchen : BVL Sportwissen, 2004. [5]

Last update: Tilinger Pavel, doc. PhDr., CSc. (30.04.2008)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html