SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Market Psychology - PMNG099N
Title: Psychologie obchodu
Guaranteed by: Department of Sport Management (51-300100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Classification: Sport and Physical Education > Management
Annotation -
Last update: Jiří Krasilov (11.12.2008)
In this subject students learn theory and practice of psychological impact in business activities and negotiations. They are mainly algorithm of business process from prospects to completing the business and psychological aspects of various business tactics, presentation and negotiation.
Literature - Czech
Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (10.11.2010)

KHELEROVÁ,V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha, Grada Publishing,a.s. 2006.144 s. ISBN 80-247-1677-1

HIEROLD, E. Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing,a.s. 2007. 392s.ISBN 80-247-0782-9

BRABEC, J. 33 základních dovedností pro obchodní jednání. Brno,Computer Press, a.s.106 s. KEO 185

KHELEROVÁ,V. Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada Publishing 1995, 116 s. ISBN 80-7169-223-9.

GRETZ,K.F., DROZDECK,R.S. Psychologie prodeje. Praha, Victoria Publishing 1992, 312s ISBN 80-85605-03-1

Requirements to the exam - Czech
Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (29.10.2010)
Požadavky na zkoušku:
  • písemný test

Syllabus - Czech
Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (29.10.2010)

Přednášky:

1. Osobnost úspěšného prodejce - jeho image

2. Struktura obchodního procesu. - AIDA.

3. Vyhledávání zákazníků a navázání kontaktu

4. Ovlivňování a argumentace.

5. Nákupní signály a prezentace užitku.

6. Týmová role a team-building v praxi

7.-8. Vyjednávání a uzavírání obchodu.

9.-10. Zvládání námitek a dodatečný prodej

11.-12. Zásady obchodní prezentace.

13.-14. Udržování vztahů a transakce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html