SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sports Economic - PMNG098N
Title: Ekonomika sportu
Guaranteed by: Department of Sport Management (51-300100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 42 [hours]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Management
Annotation -
Last update: Jiří Krasilov (11.12.2008)
The objectives are based on classical subjects of company finance and financial analysis. The subject is adapted to the character of P.E. and sport organizations i.e. in respect of organizational division, budget organizations, non-profit civic organizations and commercial organizations. Actual situation of this branch and multi-source financing are reflected and generalized experience is demonstrated in case studies.
Literature - Czech
Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (29.10.2010)

REKOTŘÍK, J., HOBZA, V. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006. ISBN: 80-86929-04-3

NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu: vybrané kapitoly. Praha: Oeconomica, 2006. ISBN: 80-245-0979-2

SCHIMMEL, K., NAURIGHT, J.: The Political Economy of Sport. Palgrave Macmillan, 2005. ISBN: 978-0333773864

Requirements to the exam - Czech
Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (29.10.2010)
Požadavky na zápočet:
  • účast na seminářích
  • seminární práce

Požadavky na zkoušku:

  • písemný test

Syllabus - Czech
Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (29.10.2010)
Přednášky:
1.-3. Sport a jeho postavení v národním hospodářství z pohledu makroekonomie a mikroekonomie

4.-6. Legislativa sportovních organizací a vazba na právo EU, organizační uspořádání, daňové zákony uplatňované v ČR a zahraničí

7. Vztah tělesné kultury k odvětvím národního hospodářství, segmentový model sportovního odvětví

Semináře:
1.-3. Institucionální a organizační zabezpečení sportu, lidské zdroje, personální práce a dobrovolnictví

4.-7. Modely financování sportovních akcí, asociací, tělovýchovných jednot a sportovních klubů

8.-11. Úloha marketingu a médií ve sportu

12.-14. Vrcholový a profesionální sport na počátku třetího tisíciletí

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html