SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Personal Management - PMNG084
Title: Personální management
Guaranteed by: Department of Sport Management (51-300100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Mgr. Markéta Pecinová, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Management
Annotation -
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (19.09.2020)
The course is focused on the basics of human resource management and aims to acquaint students with the main personnel management activities. Especially, the overview of general personnel activities, planning and job description, and workers selection, as well as the staff allocation, will be covered in detail.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (19.09.2020)

Cílem předmětu je seznámit studenty s personálním managementem, jakožto základní složkou managementu lidských zdrojů, a poskytnout jim tak podklad k chápání personálních činností v souvislostech. Záměrem je zejména poznání praktických postupů při výběru pracovníků a jejich rozmisťování. Další témata, zejména metody hodnocení a vzdělávání pracovníků jsou náplní navazujícího studijního předmětu: „řízení lidských zdrojů“.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (19.09.2020)

zápočet:

• aktivní účast na seminářích - 70%, prezentace projektu na vybrané téma

zkouška:

• a) písemný test, podmínka dosažení: 70% úspěšnost v písemném testu

• b) ústní ZK, podmínka dosažení: zodpovězení dvou otázek z probírané problematiky s alespoň 60% úspěšností

Literature - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (19.09.2020)

1) ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing 2015, 856 s.

2) KOCIANOVÁ, R. Personální řízení: východiska a vývoj. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012.

3) KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press 2015, 350 s.

4) KRUTINA, M. Řízení lidských zdrojů dobrovolnictví. Praha: Český helsinský výbor, 2004.

5) MILKOVICH, G. T., BOUDREAU, J. W. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing 1993, 1160 s.

6) PLAMÍNEK, J. a R. FIŠER. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing, 2005.

7) PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem – Praktický atlas managementu. 3., aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Grada Publishing, 2008.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (19.09.2020)

zápočet:

• aktivní účast na seminářích - 70%, prezentace projektu na vybrané téma

zkouška:

• a) písemný test, podmínka dosažení: 70% úspěšnost v písemném testu

• b) ústní ZK, podmínka dosažení: zodpovězení dvou otázek z probírané problematiky s alespoň 60% úspěšností

Syllabus - Czech
Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (29.10.2010)
Přednášky:
1. Personální administrativa a řízení lidských zdrojů (úkoly řízení lidských zdrojů).

2. Personální politika a personální strategie.

3. Personální činnosti a význam personální práce pro podnik.

4. Personální plánování.

5. Získávání pracovníků , vnější a vnitřní zdroje.

6. Výběr pracovníků, metody, výběrový rozhovor.

7. Etika výběru a rozmístění pracovníků

Semináře:
1. Popis pracovních činností.

2. Databáze pracovníků - práce s formuláři.

3. Cvičení na zjištění počtu pracovní síly

4. Výhody a nevýhody vnějších a vnitřních zdrojů pracovních sil

5. Metody inzerce - cvičení

6. Přijímací rozhovor

7. Specifické metody: testy schopností a znalosti, assessment centrum

Learning resources - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (13.10.2020)

Pro výuku, předávání informací, studijních materiálů a odborností bude využito následujících prostředků a forem:

a) On -line výuka z učebny podle rozvrhu s využitím komunikační platformy ZOOM (studenti doma, učitel v učebně).

b) Pro distribuci studijních materiálů či testování bude využita platforma MOODLE (přihlášení v SIS).

c) Komunikace se studenty prostřednictvím e-mailů z domova.

d) Konzultace telefonicky.

ad a)

Přednášky - Zoom

Vladimír Janák is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Personální management - získávání a výběr pracovníků

Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97875068852?pwd=SnUvNTJUME9QQVJZUGhhazdrSVM3QT09

Meeting ID: 978 7506 8852

Passcode: Bt8Eak

Semináře - Zoom:

  • lichý výukový týden
  • https://zoom.us/j/98783312900?pwd=V2dZTnlBeU9idFRCcUw5QWdnNnFjQT09
  • Passcode: 1hyj25

  • sudý výukový týden
  • https://zoom.us/j/93035861566?pwd=T0tYSDdOMDdSNG90YVdYZlBiZHJaQT09
  • Passcode: b0CWMY

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html