SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
World Economy - PMNG081
Title: Světová ekonomika
Guaranteed by: Department of Sport Management (51-300100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 56 [hours]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Management
Annotation -
Last update: Jiří Krasilov (10.12.2008)
Statistics deals with numeral depiction of large scale phenomena and their relations in time and space. It uses methods and procedures of detection, processing, analysis, comparison etc. It creates the basis of information system and basis for qualified managerial decision making.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D. (13.10.2020)

Požadavky na zápočet: vypracování seminární práce na zadané téma, prezentace, zápočtový test

Požadavky na zkoušku: úspěšné napsání zkušebního testu, tj. získání alespoň 7 bodů z 10 možných, zodpovězení 1 vylosované otázky z 50 při ústní zkoušce

Literature - Czech
Last update: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D. (19.01.2021)

KRAFT, J., FÁREK, J.: Světová ekonomika a ekonomická integrace v období globalizace. 2. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008.

RUDA, T. (2018). Legislativa, mezinárodní prostředí a jeho vliv na mezinárodní podnikání a zahraniční investice. In Štědroň, B. a kol. Mezinárodní marketing (p. 1-12), Praha: CH Beck.

KRAFT, J., KOCOUREK, A., BEDNÁŘOVÁ, P. Ekonomie I. 8. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 9788073729981.

KRAFT, J., BEDNÁŘOVÁ, P. Ekonomie I. (kapitola 12 a 13) 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80-7372-127-9.

BALASSA, B.: Teorie ekonomické integrace. Praha: Svoboda, 1966.

MARKOVÁ, J.: Mezinárodní měnové instituce. Praha: VŠE, 2002.

PINDER, J.: Evropské společenství. Budování unie. Praha: Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci, 1994.

SUTHERLAND, P.D., Managing the World Economy in the Age of Globalization. Washington: The Per Jacobson Foundation, 1998.

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D. (19.10.2020)

Topic: Přednáška 2 - Světová ekonomika

Time: Oct 13, 2020 09:15 AM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/8139465853?pwd=YTl3OUw0L1RpaFJNb1hlbW9Wd2dsZz09

Meeting ID: 813 946 5853

Passcode: Konzultace

Cvičení pondělí: Tomas Ruda is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Cvičení 3 - pondělí

Time: Oct 19, 2020 02:45 PM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/8139465853?pwd=d0Zzc09JMUdKbS80RzBoNUJ5c2VtQT09

Meeting ID: 813 946 5853

Passcode: Konzultace

Cvičení úterý: Tomas Ruda is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Cvičení - světové ekonomika - úterý

Time: Oct 13, 2020 11:00 AM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/8139465853?pwd=YTl3OUw0L1RpaFJNb1hlbW9Wd2dsZz09

Meeting ID: 813 946 5853

Passcode: Konzultace

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (14.10.2020)

Požadavky na zápočet: vypracování seminární práce na zadané téma, prezentace, zápočtový test

Požadavky na zkoušku: úspěšné napsání zkušebního testu, tj. získání alespoň 7 bodů z 10 možných, zodpovězení 1 vylosované otázky z 50 při ústní zkoušce

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (14.10.2020)
Přednášky:
1.-2. Předmět světové ekonomiky a její postavení v systému ekonomických věd

3.-4. Hlavní rysy a tendence globalizovaného světového hospodářství

5.-6. Mezinárodní obchod a teorie absolutních a komparativních výhod

7.-8. Mezinárodní finanční a kapitálové vztahy

9.-10. Kursy měn a mezinárodní měnové a obchodní organizace

11.-12. Koncepce nové mezinárodní finanční architektury

13.-14. Globální problémy ve světové ekonomice

Semináře:
1.-2. Světová ekonomická centra - komparace

3.-4. Funkcionální a institucionální pojetí integrace a její členění

5.-6. Geneze integračních procesů v Evropě

7.-8. Hospodářská a měnová unie a otázky začlenění dalších evropských zemí, zvláště České republiky

9.-10. Charakteristika ekonomiky USA a jejího vývoje

11.-12. Zvláštnosti hospodářského vývoje Japonska a Číny

13.-14. Postavení České republiky ve světovém hospodářství

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D. (16.10.2020)

Velká hospodářská krize - anglicky/English (Great Depression - 1929):

https://www.youtube.com/watch?v=bCEJ65H_1XE&t=237s

https://www.youtube.com/watch?v=gO42ZfCN9ug&t=2664s

Velká hospodářská krize - česky

https://www.youtube.com/watch?v=slJ_Zb7qloc

Teorie absolutních a komparativních výhod - česky

https://www.youtube.com/watch?v=xE_fB1A78qM

Užitečná přednáška Tomáše Sedláčka - Udržování neudržitelnosti | Neurazitelny.cz | Večery na FF UK

https://www.youtube.com/watch?v=g3jiD_jbyZ4

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html