SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Development of Economic Theories - PMNG009
Title: Vývoj ekonomických teorií
Guaranteed by: Department of Sport Management (51-300100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
Classification: Sport and Physical Education > Management
Annotation -
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (18.09.2020)
The aim of the course is to acquaint students with the origin and development of economics as a scientific discipline. The course monitors individual economic schools belonging to the so-called "mainstream" of economics, explains the methodology and conclusions, or recommendations for economic practice. Attention is also paid to important theories of the so-called alternative directions, which are based on different assumptions than mainstream economics and therefore result in non-standard conclusions and recommendations for economic policy. The course also pays attention to the ideas of the most important winners of the Nobel Prize in Economics.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (18.09.2020)

Student, který úspěšně absolvoval předmět, umí:

charakterizovat ekonomické školy patřící do „hlavního proudu“ ekonomie a zná odlišnosti v jejich názorech na ekonomickou realitu,

umí identifikovat, co která ekonomická škola přinesla pro ekonomickou teorii jako celek.

Student, který úspěšně absolvoval předmět, dovede:

vysvětlit stanoviska jednotlivých ekonomických škol a charakterizovat jejich přínos pro ekonomickou teorii,

dovede si nejen vytvořit vlastní názor na ekonomické fenomény a souvislosti mezi nimi, ale i ho obhájit.

Student, který úspěšně absolvoval předmět, je schopen:

zdůvodněně vysvětlovat odborníkům i laikům souvislosti mezi makroekonomickou a mikroekonomickou teorií a jejich dopadem na ekonomickou praxi.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (18.09.2020)

vypracování a obhajoba eseje

Literature - Czech
Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (18.03.2010)

SOJKA M.: Dejiny ekonomickych teorii. VSE, Praha 1999

HOLMAN R.: Dějiny ekonomického myšlení. C. H. Beck, 1999

JONÁŠ J. A KOL.: Oslava ekonomie - přednášky laureátů Nobelovy ceny za ekonomii, Academia Praha, 1994

Requirements to the exam - Czech
Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (29.10.2010)
Požadavky na zápočet:
  • vypracování a obhajoba eseje

Syllabus - Czech
Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (29.10.2010)

Přednášky

1. Historie ekonomické myšlení. Předmět zkoumání ekonomických teorií.

2. Merkantilismus. Klasická škola. Vznik a vývoj soudobé mikroekonomie

3. Rakouská subjektivně psychologická škola

4. Neoklasická ekonomie

5. Teorie firmy a manažerské teorie firmy

Vznik a vývoj soudobé makroekonomie

6. Charakteristika díla J. M. Keynese

7. Neokeynesovká a postkeynesovká interpretace díla J. M. Keynese

8. Monetarismus

9. Nová klasická makroekonomie

10. Ekonomie nabídky, Teorie veřejné volby

Alternativní ekonomické teorie

11.Vývoj ekonomické teorie socialismu. Marxismus

12.Teorie managerského řádu. Teorie blahobytu

13.Institucionalismus, Schumpeterova teorie soc. ekonom. rozvoje

14. Shrnutí nejvýznamnějších závěrů existujících škol pro ekonomickou praxi. Nositelé Nobelovy ceny

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (04.10.2020)

V době konání standardní výuky bude realizována přednáška přímo přítomným studentům.

V době nemožnosti docházet na fakultu budou přednášky realizované prostřednictví Zoom a to na adrese:

  • https://cesnet.zoom.us/j/95173725247?pwd=U29sdVlBQXRycStFdE9EeWFya2dvZz09
  • Meeting ID: 951 7372 5247
  • Passcode: 383502
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html