SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Exercise programs in primary and secondary prevention - PLSM098NK
Title: Cvičební programy primární a sekundární prevence
Guaranteed by: Department of Biomedical Foundation in Kinanthropology (51-300200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:12/0, Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
Mgr. Jitka Marenčáková, Ph.D.
Interchangeability : PLSM098N
Is incompatible with: PLSM098N
Is interchangeable with: PLSM098N
Annotation - Czech
Cílem kurzu je seznámit studenty s metodami návrhu pohybových programů – intervencí pro ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti jak u zdravých netrénovaných osob, tak u vybraných skupin pacientů v rámci primární i sekundární prevence. Budou rovněž probírány individuální zvláštnosti návrhu programů pro děti, dospělé, ženy a muže.
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.02.2019)
Aim of the course - Czech

Výstupy z předmětu pro posluchače

Absolvent předmětu je schopen:

 • Definovat základní determinanty oboru Výchova ke zdraví

 • Vyhledat, kriticky analyzovat a orientovat se v aktuálních poznatcích problematiky primární a sekundární prevence civilizačních onemocnění, v ČR i v zahraničí

 • Používat, třídit a vybrat vhodné Evidence Based zdroje jako teoretickou oporu pro základní znalosti vybraných klinických onemocnění a možnosti prevence

 • Popsat strukturu, zásady a metody návrhu pohybových programů u zdravotně oslabené populace, porovnat s výkonově orientovanou populací

 • Vézt vstupní pohovor, odebrat anamnézu, provézt relevantní vstupní, kontrolní a výstupní diagnostické vyšetření

 • Třídit, analyzovat a interpretovat získané informace

 • Formulovat specifické cíle programu a určit metodu ověřování splnění cílů programu

 • Aplikovat znalosti a postupy na konkrétní individuální modelový příklad z praxe

 • Sestavit individualizovaný plán poh. programu

 • Kriticky hodnotit pohybové programy a efekt pohybové intervence

 • Diskutovat a argumentovat vybrané postupy a výsledky

 • Aktivně vézt pohybový program u zdravotně oslabené populace

Last update: Krupková Dominika, Mgr. (26.10.2023)
Literature - Czech

BUNC, V. Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Edtion ed.: Univerzita Karlova, 1990. ISBN 9788070662144.

BUNC, V. Jednoduchý způsob odhadu úrovně tělesné zdatnosti. Časopis lékařů českých, 129, 1990, 28, 883-886

BUNC, V. Nové pohledy na minimální množství pohybových činností. TVSM, 62, 1996, č. 7, s. 2-7

BUNC, V.,

TEPLÝ, Z., Hodnocení energetické náročnosti základních tělesných aktivit. Časopis lékařů českých, 128, 1989, s. 1580-1583

BUNC, V. Obesity-causes and remedies. Physical Activity Review, 2016, 4, 50-56.

BUNC, V. AND M. SKALSKÁ. Pohybové aktivity žen a mužů středního věku - benefity a problémy. Movement activities in women and men in middle age-benefits and problems. Studia Kinanthropologica 2016, XVII, 3, 223.

COOPER, K. H., P. KLAPUŠ AND B. SVOBODA Aerobní cvičení. Edtion ed.: Olympia, 1980.

HEYWARD, V. H. AND A. GIBSON Advanced fitness assessment and exercise prescription 7th edition. Edtion ed.: Human kinetics, 2014. ISBN 1450466001.

JELALIAN, E. AND R. G. STEELE Childhood and Adolescent Obesity. Edtion ed.: Springer, 2008.

MAUD, P. J. AND C. FOSTER Physiological assessment of human fitness. Edtion ed.: Human Kinetics, 2006. ISBN 073604633X.

SCUDERI, G. R., P. D. MCCANN AND P. J. BRUNO Sports medicine: Principles of primary care. Edtion ed.: Mosby Incorporated, 1997. ISBN 0815177712.

TEPLÝ, Z. Pohybový režim dospělých: základní poznatky o současném pohybovém režimu 18-59 letých občanů ČSR. In.: Praha: UK, 1990.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.02.2019)
Syllabus - Czech

Obsah výuky:

1. Základní definice

2. Intenzita, objem, frekvence a způsob hodnocení pohybových aktivit

3. Pohybová anamnéza - způsoby sběru údajů a hodnocení

4. Odlišnosti intervenčních programů dle cíle zaměření

5. Energetická náročnost pohybových programů

6. Intervenční programy pro ovlivňování zdatnosti

7. Intervenční programy pro redukci hmotnosti

8. Intervenční programy pro kardiaky redukci hmotnosti a zdravotního stavu

9. Intervenční programy pro děti, ženy

10. Intervenční programy pro muže a seniory

11. Pohybové programy v primární a sekundární prevenci

12. Návrhy individuálních pohybových programů

13. Návrhy skupinových pohybových programů

14. Systém kontroly efektu pohybových programů

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.02.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html