SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Disability Center Internship II - PKPP008
Title: Praxe v zařízeních pro zdravotně postižené II
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: 1
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 5 [days]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Social Subjects
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Familiarization with the organization especially with the teaching process itself in a particular institution is the objective of the subject. Students use theoretical knowledge acquired in the course of their study and use it in practical activities. The practice follows the activity in the first year of study with the aim to use more knowledge in practice with clients.
Last update: Kadlecová Kateřina, PhDr. (14.10.2004)
Literature - Czech

Tilinger, P. a kol. Pedagogické praxe v tělesné výchově a sportu : Praha, Karolinum, 2002.

Literatura, vypisovaná jako povinná v předmětech obsažených v kurikulu 2. ročníku.

Novotná, M., Kremličková, M. Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele. Praha : SPN 1997.

Last update: VELEBIL (15.06.2004)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html