SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Risks of life in postmodern society - PKIN246N
Title: Rizika života v postmoderní společnosti
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Mgr. Jitka Buriánková
Teacher(s): Mgr. Jitka Buriánková
Incompatibility : PKIN246NK
Interchangeability : PKIN246NK
Is interchangeable with: PKIN246NK
Annotation -
The overview will provide a broad view of risks in various areas of citizens' lives, including information on the concept of risks and on risk assessment methods.
Last update: Buriánková Jitka, Mgr. (26.01.2021)
Aim of the course - Czech

Předmět zajistí základní orientaci v problematice Rizikové společnosti během svého vývoje až po aktuální problémy moderní společnosti.

Znalosti 

 

 • znalost myšlenek a charakteristik tradiční, moderní a postmoderní společnosti; 

 • porozumění dějinnému vývoji jednotlivých podob společnosti; 

 • porozumění konstrukci pojmu rizika a jeho zasazení do jednotlivých paradigmat; 

 • znalost teorie rizika v moderní společnosti; 

 • porozumění sociálnímu konstruktu rizika v odrazu soudobé společnosti; 

 • porozumění objektivizaci rizika;  

 • znalost koncepce dobrovolného přijímání rizika – Edgework; 

 • znalost o praktických dopadech rizika ve spotru; 

 

 

Dovednosti  

 

 • formulovat poznatky relevantní pro teorii rizik v soudobé společnosti 

 • vysvětlit, jak a kdo je nositelem dobrovolného přijímání rizika; 

 • odlišovat od sebe dějinný vývoj definice rizika; 

 • vysvětlit problémy týkající se problematiky rizika v moderních společnostech; 

 • hovořit komplexněji o rizikách při sportu, a to včetně praktických ukázek v datech.  

 •  

   

Kompetence  

 

 • orientovat se v problematice teorie rizik, rozeznat špatné definice od lepších; 

 • formulovat své myšlenky a kriticky nahlížet na myšlenky týkající se podstaty teorie rizik. 

 • přistupovat komplexněji ke přijímáni rizika;  

 • kriticky myslet a vyjadřovat se o problematice rizika (zejména o podstatě přijetí rizika v postmoderních společnostech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last update: Buriánková Jitka, Mgr. (22.06.2023)
Course completion requirements - Czech

Během výuky bude student prezentovat jedno z vybraných témat. Po ukončení předmětu bude student v navrhovaných termínech psát test. Student během semetru vpracuje prezentaci na vybrané téma, které bude prezentovat v posledních hodinách semestru.

Last update: Buriánková Jitka, Mgr. (22.06.2023)
Literature - Czech

BURIÁNEK, J. 2016, Česká veřejnost na cestě od strachu ze zločinu k obavám z korupce. Česká kriminologie [online], (1), 1-17. ISSN 2464-6210.

KYSELÁ, E. 2014, Teorie vnímání rizik: od psychologie k sociologii mezi daným a konstrukcí. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 35-57.

ISSN 0567-8293.

PODANÁ, Z. Životní styl jako rizikový faktor viktimizace mládeže. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2015, 29-46. ISSN 0567-8293.

MORAVCOVÁ, E., PODANÁ, Z., BURIÁNEK, J. Delikvence mládeže. Trendy a souvislosti. Praha, Triton, 2014. 233, ISBN 978-80-7387-860-3.

SOULEIMANOV, E. Terorismus, pokus o porozumění. Praha, Slon, 2010. 341. ISBN 978-80-7419-038-4.

WAIC, M. Olympiáda ve stínu terorismu. Česká Kinantropologie, 2016 (20), 149-168. ISSN 1211-9261.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (11.12.2018)
Syllabus - Czech

Témata přednášek:
1. Úvodem: život v rizikové společnosti, kalkulace a pojistitelnost rizik
2. Rizika jako emergentní předmět vědeckého bádání
3. Environmentální rizika a spotřebitelské chování
4. Rizika spojená s nezdravým životním stylem
5. Viktimnost jako životní zkušenost s riziky
6. Sociální sítě - běžná forma komunikace či nebezpečná závislost
7. Bezpečnostní rizika a jejich percepce veřejností
8. Terorismus - tradiční nebezpečí a jeho současné podoby
9. Korupce jako politické riziko

Last update: Buriánková Jitka, Mgr. (22.06.2023)
Learning resources - Czech

Veškeré studijní opory k předmětu naleznete v prostředí MOODL (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6100). 

Last update: Buriánková Jitka, Mgr. (22.06.2023)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23bPKIN246Np1

Groups of students
N.UTV.1.VZ.CJ.PS
Tue 20.02.2024 9:15 - 10:45 lecture Úvod do problematiky. Mgr. Jitka Buriánková
Tue 27.02.2024 9:15 - 10:45 lecture Metody a techniky výzkumu problematiky Mgr. Jitka Buriánková
Tue 05.03.2024 9:15 - 10:45 lecture Sociální konstrukce rizika. Mgr. Jitka Buriánková
Tue 12.03.2024 9:15 - 10:45 lecture Vědění rizika. Mgr. Jitka Buriánková
Tue 19.03.2024 9:15 - 10:45 lecture Riziko a moc. Shrnutí teorií. Korupce. Mgr. Jitka Buriánková
Tue 26.03.2024 9:15 - 10:45 lecture Krize rodiny. Mgr. Jitka Buriánková
Tue 02.04.2024 9:15 - 10:45 lecture Sociální hnutí. Mgr. Jitka Buriánková
Tue 09.04.2024 9:15 - 10:45 lecture Terorismus a jeho podoby... Mgr. Jitka Buriánková
Tue 16.04.2024 9:15 - 10:45 lecture Nezdravý způsob života. Mgr. Jitka Buriánková
Tue 23.04.2024 9:15 - 10:45 lecture Plánovaná hospitalizace. Mgr. Jitka Buriánková
Tue 30.04.2024 9:15 - 10:45 lecture Plánovaná hospitalizace. Mgr. Jitka Buriánková
Tue 07.05.2024 9:15 - 10:45 lecture Nezdravý způsob života. Online. Mgr. Jitka Buriánková
Tue 14.05.2024 9:15 - 10:45 lecture Soudobý život v průsečíku rizik. Online. Mgr. Jitka Buriánková
Tue 21.05.2024 9:15 - 10:45 lecture Soudobý život v průsečíku rizik. Online. Mgr. Jitka Buriánková
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html