SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Outdoor Activities - PKIN244
Title: Dějiny pobytu v přírodě
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Incompatibility : PKIN127, PKIN244K
Interchangeability : PKIN244K
Is incompatible with: PKIN127
Is interchangeable with: PKIN244K
Annotation - Czech
Předmět se věnuje především dějinám pobytu v přírodě v českých zemích v návaznosti na vývoj tohoto fenoménu ve světě.
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (10.12.2018)
Literature - Czech

HANBURY - TENISON, R. Sedmdesát velkých výprav, jež změnily svět. Bratislava : Slovart, 2007. 304 s. ISBN 978-80-7209-927-6.

SVOBODA, M. Hledání zaváte stezky 1939 - 2004. Praha : Leprez, 1994. 304 s. ISBN 80-900-821-8-1.

WAIC, M., KOSSL, J. Český tramping 1918-1945. Praha : Práh, 1992. 114 s. ISBN 80-9000836-7-9.

PECHA, L. Woodcraft: lesní moudrost a lesní bratrstvo. Olomouc: Votobia 1999. 342 s. ISBN 80-7198-353-5

VALLORY, E. -Světový skauting : výchova ke globálnímu občanství. Praha: Junák český skaut. 2016. 215 s. ISBN 978-80-7501-097-1

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (10.12.2018)
Syllabus - Czech

Témata přednášek:

1. Anglický skauting a americký woodcraft

2. Český skauting a woodcraft

3. Tramping - inspirace zidealizovaným obrazem kovbojů a indiánů

4. Trampové kontra paďouři - opozice proti měšťácké společnosti

5. Vývoj turistiky v českých zemích a v Československu

6. Vývoj sportu v přírodě v českých zemích

7. Dobývání pólů

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (10.12.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html