SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Politology - PKIN240N
Title: Politologie
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Incompatibility : PKIN240NK
Interchangeability : PKIN240NK
Is interchangeable with: PKIN240NK
Annotation -
The subject deals with key schools of political thinking and practice both in the past and the present.
Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (21.01.2021)
Aim of the course - Czech

Znalost:

·         Teorií politické moci od antiky až po osvícenství

·         Stěžejních koncepcí politických koncepcí moderní společnosti

·           Společenských podmínek vedoucích ke vzniku totalitních politických systémů a politických nástrojů směřujících k ovládnutí společnosti

·         Politického systému ČR

 

Dovednost:  

·         Pochopit ekonomické a sociální příčiny rozpadu tradiční společnosti a jejich vztah k politickým koncepcím 19. a 20. st.

·         Pochopit základní příčiny vzniku a fungování totalitní společnosti

·         Chápat proměny českého a československé politického systému v kontextu sociálního vývoje a geopolitických změn po první i druhé světové válce

·         Porozumět základním ideám a mechanismům fungování stěžejních struktur EU

 

Kompetence: 

·         Číst a pochopit text syntetických prací s tématy politických teorií a politických systémů

·         Ve vlastní práci odborné práci vyhledat a použít politologickou literaturu analytického i syntetického charakteru  

·         Vysvětlit podstatu politických systémů a jejich základní principy

Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (16.12.2023)
Literature - Czech

Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno: 1995. 580 s. ISBN 80-85617-47-1

CABADA, Ladislav. CHARVÁT Jakub.,  STULÍK, Ondřej. Současná komparativní politologie: klíčové koncepty.  Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015. 319 s. ISBN978-80-7380-577-7.

Danics, Štefan, Urban, Lukáš a Dubský, Josef. Základy sociologie a politologie. 5. upravené a rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2022. 354 stran.ISBN 978-80-7380-878-5.

Kroupa, Jiří. Politologie nejen pro právníky. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 204 stran.ISBN 978-80-7598-812-6.

Šlosarčík, Ivo. Právní a politický rámec Evropské unie. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2020. xix, 437 stran.ISBN 978-80-7598-624-5.

WAIC, Marek. Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa . Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2016, 193 s. ISBN 978-80-88018-06-3.

Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (19.10.2022)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:


písemný test

Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (20.10.2022)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Vymezení pojmu politologie

2. Systém vlády, stát a politický systém

3. Liberalismus

4. Konzervatizmus

5. Socialismus

6. Totalitarismus

7. Instituce Evropské unie

Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (19.10.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html