SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Thesis Methodology - PKIN234N
Title: Metodologie diplomové práce
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited / 65 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Mgr. Martin Komarc, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Martin Komarc, Ph.D.
Incompatibility : PKIN234NK
Interchangeability : PKIN234NK
Is interchangeable with: PKIN234NK
Annotation - Czech
Cílem je připravit studenta provádět potřebné procedury při tvorbě diplomové práce s důrazem na typ teoreticko- empirické práce. Rozebrány budou etapy postupu výzkumu, jeho návrh i realizace. Pozorování a druhy deskriptivních studií. Experiment a druhy experimentů. Kvalitativní výzkum. Výzkumný soubor, velikost a typy výběru výzkumného souboru. Diagnostické nástroje – druhy nástrojů a hodnocení jejich vlastností. Popisná a induktivní statistika. Struktura a příprava osnovy diplomové práce.
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (30.11.2018)
Literature - Czech

TROCHIM, W. M. K., DONNELLY, J. P. The Research Methods Knowledge Base. Atomic Dog Publishing, Cincinnati, OH., 2006. ISBN-13: 978-1592602919.

BLAHUŠ, P. K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-100-5.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

FERJENČÍK, J. Základy metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál, 2000. ISBD 80-7178-367-6.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál 2004. ISBN 80-7178-820-1.

KOVÁŘ, R., BLAHUŠ, P. Vybrané statistické metody v antropomotorice. Praha: UK, 1975.

BLAHUŠ, P., ČELIKOVSKÝ, S. Vybrané stati z metodologie vědy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum 1997. ISBN80-246-0030-7.

KERLINGER, Fred N.; LEE, Howard B. Foundations of behavioral research. Publisher: Wadsworth Publishing; 4 edition 1999. ISBN-13: 978-0155078970.

THOMAS, Jerry R.; SILVERMAN, Stephen; NELSON, Jack. Research methods in physical activity, 7E. Human kinetics, 2015.

Last update: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (11.10.2022)
Syllabus - Czech

Témata přednášek:

1. - 2. Věda - definice, charakteristiky, vlastnosti, cíle, postupy

3. - 4. Funkce vědecké teorie, kvalitativní a kvantitativní pohled, vědecký problém

5. - 6. Teoretická a teoreticko-empirická práce, rozdíly ve struktuře mezi oběma typy prací

7. -8. Pozorování, experiment

9. - 10. Vyhledávání bibliografických informací

11. - 12. Základní metody pro získávání dat

13. - 14. Základní metody analýzy dat a jejich interpretace a zásady tvorby diplomové práceCvičení:
1. - 14. Praktické procvičení jednotlivých odpřednášených oblastí.

Last update: Komarc Martin, Mgr., Ph.D. (28.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html