SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Politology - PKIN210N
Title: Politologie
Guaranteed by: Kinantropologie (51-400100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/0, C [HS]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Classification: Sport and Physical Education > General Subjects
Incompatibility : PKIN184N
Interchangeability : PKIN184N
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
The subject deals with key schools of political thinking and practice both in the past and the present.
Last update: Krasilov Jiří (20.03.2009)
Literature - Czech

KŘÍŽOVSKÝ, L., ADAMOVÁ, K. Základy politologie. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1992. 199 s. ISBN 80-205-0290-4.

CABALA LADISLAV, KUBÁT MICHAL a kol. Úvod do studia politické vědy. 2.vyd. Praha. 2004

MAŇÁK MARTIN 100 otázek a odpovědí o Evropské unii. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000, ISBN: 80-85864-77-0

Last update: Krasilov Jiří (20.03.2009)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

  • účast ve výuce
  • kolokvium k přenášenému nebo seminární práce

Last update: Vokounová Šárka, PhDr., Ph.D. (24.05.2013)
Syllabus - Czech

1. Vymezení pojmu politologie.

2. Vznik a vývoj politologie jako vědy.

3. Vývoj politické organizace společnosti.

4. Směry politického chápání skutečnosti - konzervatizmus, liberalismus, marxismus.

5. Demokracie kontra totalita.

6. Teorie fungování společnosti - v současnosti i v nedávné minulosti.

7. Česká politická přítomnost.

Last update: Krasilov Jiří (20.03.2009)
Learning resources - Czech

Online přednášky budou probíhat v MS Teams na níže uvedených odkazech dle rozvrhu:

Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (21.01.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html