SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Physical Culture - PKIN117
Title: Historie tělesné kultury
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
doc. PhDr. František Kolář, CSc.
Incompatibility : PKIN098
Interchangeability : PKIN098
Is incompatible with: PKIN098
Is interchangeable with: PKIN098
Annotation -
The course deals with the development of all forms of physical culture, their content and social context from the beginnings of human civilization to the present.
Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (19.01.2021)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je nejen seznámit posluchače s vývojem forem tělesné kultury od počátku lidské civilizace, až po současnost, ale také naučit je chápat historii tělesné kultury v kontextu základních etap vývoje zejména evropských dějin.

Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (01.10.2020)
Literature - Czech

Povinná:

1. KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury I.-III. 2. vyd. Praha : FTVS UK, 1999 . 159 s. ISBN 80-7184-608-2.

Doporučená:

1. KOL. AUTORů. Český olympismus - 100 let. 1. vyd. Praha : Olympia 1999. 160 s. ISBN 80-7033 579-3.

2. UHLÍŘ, JB., WAIC, M. Sokol proti totalitě. 1. vyd. Praha : FTVS UK 2001. 175 s. ISBN 80-86317-11-0

Last update: TAJ (18.12.2006)
Requirements to the exam - Czech
Požadavky na zápočet:
  • písemný test

Požadavky na zkoušku:

  • ústní

Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (18.10.2010)
Syllabus - Czech

Přednášky :

1. Úvod do studia historie tělesné kultury. Výchova a tělesná kultura starověkých civilizací. Výchova a tělesná kultura antického Řecka a Říma.

2. Antický sport a panhelénské hry. Výchova a tělesná kultura feudalismu a období renesance.

3. Raně buržoazní směry výchovy a tělesná kultura. Tělovýchovné systémy 19. století.

4. Tělovýchovné systémy 20. století. Ženské tělovýchovné směry a sport.

5. Vznik a vývoj moderního sportu a olympijského hnutí. Vznik a vývoj školní tělesné výchovy u nás a v zahraničí.

6. Mimoškolní výchova a dětské a mládežnické organizace u nás a v zahraničí. Československá tělesná kultura v letech 1840 - 1918.

7. Čs. tělesná kultura v letech 1918 - 1945.

8. Čs. tělesná kultura v letech 1945 až do současnosti.

Last update: Vokounová Šárka, PhDr., Ph.D. (24.05.2013)
Learning resources - Czech

Online přednášky budou probíhat v MS Teams na níže uvedených odkazech dle rozvrhu:

16. 10. 2020

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQzMzQ3MGYtNWRjYS00Mzk0LWE3ZWQtNmZlZTg0NjdlMTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2219565d7e-fb74-4210-81c3-b3b3c4b283bf%22%7d

13. 11. 2020

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQzMzQ3MGYtNWRjYS00Mzk0LWE3ZWQtNmZlZTg0NjdlMTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2219565d7e-fb74-4210-81c3-b3b3c4b283bf%22%7d

SKRIPTA

Kössl, Štumbauer, Waic Kapitoly z dějin tělesné kultury jsou dostupná z portálu elektronických zdrojů UK http://pez.cuni.cz/ nebo https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=5402060 .

Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (02.10.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html