SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Chapters from History of Sport and Olympic Movement - PKIN112
Title: Vybrané kapitoly z dějin sportu a olympijského hnutí
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/0, C [HS]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: 80 / unknown (50)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
doc. PhDr. František Kolář, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. František Kolář, CSc.
prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Annotation - Czech
Předmět se zabývá problémy mezinárodního i našeho olympijského hnutí, školní tělesné výchovy i mládežnickým hnutím.
Last update: HOJKA (20.11.2006)
Literature - Czech

Povinná:

1. KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury I. - III. 2. vyd. Praha : UK FTVS, 1999. 159 s. ISBN 80-7184-608-2.

Doporučená:

1. Kol. autorů. Český olympismus - 100 let. 1. vyd. Praha : Olympia, 1999. 160 s. ISBN 80-7033-579-3.

UHLÍŘ, JB., WAIC, M. Sokol proti totalitě. 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2001. 175 s. ISBN 80-86317-11-0.

Last update: HOJKA (20.11.2006)
Requirements to the exam - Czech
Požadavky na zápočet:
  • Aktivní účast na přednáškách a seminářích.

Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (18.10.2010)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Antické dědictví v moderním olympismu.

2. Pokusy o obnovení olympijských her a historický kontext vzniku moderního olympismu.

3. Problémy vývoje organizace a státního zabezpečení čs.tělesné kultury.

4. Zákony o TV a sportu u nás a v cizině.

5. Vybrané kapitoly z dějin čs. olympijského hnutí I.do r.l9l8.

6. Vybrané kapitoly z dějin čs. olympijského hnutí II.do r.l945.

7. Vybrané kapitoly z dějin čs. olympijského hnutí III. do současnosti.

Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (18.10.2010)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html