SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Politology - PKIN089
Title: Politologie
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Annotation -
The subject deals with key schools of political thinking and practice both in the past and the present.
Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (21.01.2021)
Literature - Czech

KŘÍŽOVSKÝ, L., ADAMOVÁ, K. Základy politologie. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1992. 199 s. ISBN 80-205-0290-4.

CABALA LADISLAV, KUBÁT MICHAL a kol. Úvod do studia politické vědy. 2.vyd. Praha. 2004

MAŇÁK MARTIN 100 otázek a odpovědí o Evropské unii. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000, ISBN: 80-85864-77-0

Last update: Vokounová Šárka, PhDr., Ph.D. (24.05.2013)
Requirements to the exam - Czech

Samostatná prezentace v seminářích nebo písemná seminární práce.

Last update: Vokounová Šárka, PhDr., Ph.D. (24.05.2013)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1.Vymezení pojmu politologie.

2.Vznik a vývoj politologie jako vědy.

3.Vývoj politické organizace společnosti.

4.Směry politického chápání skutečnosti - konzervatismus, liberalismus, marxismus.

5.Demokracie kontra totalita.

6.Teorie fungování společnosti - v současnosti i v nedávné minulosti.

7.Česká politická přítomnost.

Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (02.06.2008)
Learning resources - Czech

Online přednášky budou probíhat v MS Teams na níže uvedených odkazech dle rozvrhu.

Kód pro připojení se k týmu:

com50ab

Přednášky:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a98f825aa1dc94ddc85e8724e5d20c8c1%40thread.tacv2/1613142358114?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2219565d7e-fb74-4210-81c3-b3b3c4b283bf%22%7d

Cvičení (lichý týden):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a88aa5b1220e6418a885624faa510f9f9%40thread.tacv2/1613142680062?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2219565d7e-fb74-4210-81c3-b3b3c4b283bf%22%7d

Cvičení (sudý týden):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a28c1bd5f621c4621aab8b9597831370d%40thread.tacv2/1613142999624?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2219565d7e-fb74-4210-81c3-b3b3c4b283bf%22%7d

Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (15.02.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html