SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Therapy of Postural Disorders - Brügger Concept II - PFYZ235
Title: Terapie posturálních poruch - Brügger koncept II
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / 24 (24)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Teacher(s): doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Classification: Sport and Physical Education > Rehabilitation
Pre-requisite : PFYZ234
Interchangeability : PFYZ096
Is interchangeable with: PFYZ129
Annotation -
The subject of the course is the concept of diagnostics and therapy of functional disorders of the locomotor system according to Brügger. Object builds on the subject "Therapy of Postural Disorders - Brügger Concept I" and deepens the basic knowledge of diagnostic and therapeutic procedures according to the Brügger concept. Learning outcomes of the course unit therapeutic skills with respect to the upper and lower limbs, as well as comprehensive examination and therapy in the of selected diagnoses from concept perspective.
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (02.06.2021)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:
- prokazuje dovednost v aplikaci vyšetřovacích a terapeutických postupů dle Brüggera s hlavním zřetelem k horním a dolním končetinám
- prokazuje dovednost v komplexním vyšetření a terapii pacienta dle Brüggerova konceptu

Last update: Pavlů Dagmar, doc. PaedDr., CSc. (07.07.2023)
Literature - Czech

PAVLU, D. Cvičení s Thera-Bandem se zřetelem k Brüggerově konceptu. Brno: CERM, 2004. 99s. ISBN 80-7204-334-X.

PAVLU, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I. Brno. CERM 2003, 240 s. ISBN80-7204-312-9.

PAVLU, D. Cvičení se Sanctbandem. Svítání : Olomouc 2014. 347s. ISBN 978-80-87419-37-3

PAVLU D., PETAK-KRUEGE, S., JANDA, V. (2017) Brügger-Methods for Postural Correction. In Liebenson, C.: Rehabilitation of the Spine. Williams and Wilkins, pp.352-368.

PAVLU, D. Sanctband - Resistance Training. Sanctuary Health, Malajsia, 2015.

ROCK, C-M., PETAK-KRUEGER, S. Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch pohybového systému. Zürich : Brügger; Benglen : Verlag, 2000. 144 s. ISBN 3-905407-01-9.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (02.06.2021)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

  • 100 % aktivní účast na praktické výuce
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (02.06.2021)
Syllabus - Czech

Cvičení:

1. Kyčelní kloub a tyčový mechanismus dolních končetin

2. Korekce v sedu a nastavení os dolních končetin

3. Svalové smyčky, funkční aspekty kloubu kyčelního a kolenního

4. Základní terapeutické postupy se zřetelem ke kyčelnímu kloubu

5. Základní terapeutické postupy se zřetelem ke kolennímu a hlezennému kloubu

6. Aplikace retrokapilální opory (polycushion) nohy

7. Pohybový vzor a svalové smyčky horních končetin

8. Terapeutické postupy se zřetelem k ramennímu kloubu a lopatce

9. Terapeutické postupy se zřetelem k loketnímu kloubu

10. Terapeutické postupy se zřetelem k ruce

11. Funkční test rotace lopatky

12. Funkční onemocnění - shrnutí

13. Aplikace kompletního vyšetření dle Brüggerova konceptu

14. Stanovení hypotéz, terapeutická strategie a terapie vybraných diagnóz.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (02.06.2021)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3231

Last update: Jandová Renáta (28.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html