SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Chapters from Clinical Fields - PFYZ227
Title: Speciální kapitoly z klinických oborů
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 42 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Teacher(s): doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
PharmDr. Zbyněk Sklenář, MBA, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Rehabilitation
Interchangeability : PFYZ041
Is interchangeable with: PFYZ041
Annotation -
The aim of the course is to extend the knowledge of clinical subjects beyond the bachelor study of physiotherapy and to introduce new trends in diagnostics and therapy of patients in the field of internal medicine, neurology, orthopedics and surgical disciplines. Teaching in the field of internal medicine is crucial in this subject and it is focused on extending the knowledge especially in the fields of internal civilization diseases and diseases of the locomotive apparatus. neurology, orthopedics and in the field of surgical subjects is focused mainly on current trends in diagnostic procedures of individual fields, which should also be informed by a physiotherapist. Attention will also be paid to news in therapeutic approaches. Part of the knowledge of clinical subjects is also the expansion of knowledge of pharmacology, which will be taught in separate blocks. Students will get acquainted with the characteristics of the basic group of drugs and medicines that are used in medicine. Students will gain knowledge about the effects of these drugs and drugs, as well as the factors that affect their action.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.01.2022)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje pokročilou orientaci v současných trendech v diagnostice a terapii pacientů v oblasti interní medicíny, neurologie, ortopedie a chirurgických oborů
  • prokazuje informovanost o klinických návodech a standardech v klinických oborech
  • prokazuje schopnost využít aktuální poznatky v souvislosti s novými trendy v klinických oborech pro práci fyzioterapeuta
  • je seznámen s charakteristikou základní skupiny léků a léčiv, které se v medicíně používají
  • je seznámen s farmakologickými účinky běžně i volně prodejnými léky, se kterými se setkává v praxi fyzioterapeuta, také i nežádoucími účinky, indikacemi a kontraindikacemi

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.01.2022)
Literature - Czech

CARR J. H., SHEPHERD R. B. Neurological Rehabilitation, 2ed., Elsevier, 2011 , ISBN-10 9788131228852.

EBNEZAR, J. Essentials of Orthopedics for Physiotherapists. 3. ed., Jaypee Brothers Medical Publishers; 2016, ISBN-10: 9789386261793.

ESQUENAZI, A., Rehabilitation After Amputation, Journal of the American Podiatric Medical Association, 2001, Vol 91, N1.

FROWNFELTER, D., DEAN, E. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy: Evidence to Practice 5. ed, Mosby 2012 , ISBN-10: 0323059139.

HILLEGASS, E. Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy Hardcover. 4. ed., Saunders 2016, ISBN-10: 03234305462016.

HOUGLUM, P. A., BERTOTI, D. B. Brunnstrom's Clinical Kinesiology. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2012, 6th Edition ISBN-13: 978-0-8036-2352-1.

JOHANSSON, CH., CHINWORTH S. A. Mobility in Context, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2018, 2nd Edition ISBN-13: 978-0-8036-5817-2.

KISNER, C., COLBY, L. A. et al. Therapeutic Exercise, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2017, 7th Edition.

PALISANO R. J., ORLIN, M., SCHREIBER, J. Campbell's Physical Therapy for Children. 5. ed., Saunders, 2017, ISBN-10: 0323390188.

SHACKLOCK, M. Clinical Neurodynamics: A New System of Neuromusculoskeletal Treatment. Butterworth-Heinemann, 2005, ISBN-10: 0750654562.

SHUMWAY-COOK, A., WOOLLACOTT, M. H. Motor Control Hardcover. 5. ed., Lippincott Williams and Wilkins 2016, ISBN-10: 9781496347725.

SIEGENTHALER, W. Diferenciální diagnostika vnitřních chorob. Praha: Aventium, 1995. ISBN-10: 80-85277-40-9.

SIMEON, N. A. The Concise Book of Trigger Points. Lotus Publishing, 2008, ISBN 978 1 905367 12 2.

SMRČKA, V. a kol. Rehabilitace revmatické ruky a ruky s parézou. Brno: IDVPvZ, 1994. 123 s. ISBN 80-7013-179-9.

STARKEY, CH., BROWN S., D. Orthopedic & Athletic Injury Examination Handbook. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2015 3rd Edition, ISBN-13: 978-0-8036-3919-5.

THE MERCK MANUAL The Merck Manual of Diagnosis and Therapy -http://www.merckmanuals.com/professional/index.html

PERLÍK, F. Základy farmakologie. Klinická a speciální farmakologie. Praha: Galén, 2005.

RAMES, K., ASHOK, S.K. Pharmacology For Physiotherapist, Jaypee Brothers Medical, 2005. ISBN 978-8180613432.

REZNIK J., KEREN, O., MORRIS, J., BIRAN, I. Pharmacology - Handbook for physiotherapists. 2017 Elsevier Australia, ISBN: 9780729542142.

TRAVELL, J. G., SIMONS, D. G. Myofascial Pain and Dysfunction : Volume 2. Wiliams and Wilkins, 1992.

VOJTA, V., PETERS, A. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha: Grada Publishing, 1993. 367 s. ISBN 80-85424-98-3.

WEISS R. H., NEGRINI S., HAWES M., RIGO M., KOTWICKI T., GRIVAS T., MARUYAMA T. Physical exercises in the treatment of idiopathic scoliosis at risk of brace treatment - SOSORT consensus paper 2005, Scoliosis, 2006

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.01.2022)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

  • vypracování seminární práce na zadané téma
  • písemný test

Požadavky na zkoušku:

  • písemná / ústní zkouška
Last update: Pavlů Dagmar, doc. PaedDr., CSc. (10.02.2022)
Syllabus - Czech

1-3. Aktuální trendy v diagnostických a terapeutických přístupech v neurologii, s hlavním zřetelem k práci fyzioterapeuta

4-6. Aktuální trendy v diagnostických a terapeutických přístupech v ortopedii a traumatologii, s hlavním zřetelem k práci fyzioterapeuta

7-9. Aktuální trendy v diagnostických a terapeutických přístupech v chirurgických oborech, s hlavním zřetelem k práci fyzioterapeuta

10-14. Vybrané kapitoly z farmakologie

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.01.2022)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9691

Last update: Jandová Renáta (28.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html