SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Differential Diagnostics in Physiotherapy - PFYZ226
Title: Diferenciální diagnostika ve fyzioterapii
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Milan Martínek, Ph.D.
PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
MUDr. Andrea Švojgrová
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Interchangeability : PFYZ094
Is interchangeable with: PFYZ094
Annotation -
The aim of the course is to teach students differential-diagnostic thinking from the perspective of a physiotherapist, to acquire knowledge and skills in the analysis and differential diagnosis of functional motor disorders based on generally valid functional relationships. The aim is also to acquire knowledge and skills in the widest range of special functional tests that are necessary to determine the basic disorder in the system and thus the direction and method of therapy of the disorder. The focus of the course is on practical teaching and demonstration of patients. The content of the subject is closely linked to clinically oriented subjects.
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost základních klinických diagnostických postupů pro hodnocení poruch pohybového aparátu
  • prokazuje znalost speciálních diferenciálně diagnostických testů a postupů pro určení konkrétního syndromu pohybového aparátu
  • prokazuje schopnost praktické aplikace teoreticky naučených diagnostických testů
  • je schopen vhodného výběru kombinací diagnostických postupů vzhledem ke konkrétnímu a aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta
  • prokazuje schopnost určení vhodného terapeutického postupu na základě provedení diferenciální diagnostiky v oblasti pohybového aparátu

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Literature - Czech

BRÜGGER, A. Gesunde Haltung und Bewegung im Alltag. Zürich : Verlag Dr.Brügger, 1996. 144 s. ISBN 3-9520075-2-8.

CLARSEN, M. et al. Diferenciální diagnóza ve schématech. Praha: Grada 2003, 96 s. ISBN 80-247-0615-6.

FROWNFELTER D., DEAN E. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy: Evidence to Practice 5. ed, Mosby 2012 , ISBN-10: 0323059139.

GOODMAN, C. C., HEICK, J., LAZARO, R.T. Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral, 5. ed., Saunders 2017, ISBN-10: 0323478492.

HAMILL, J., KNUTZEN, K. Biomechanical Basis of Human Movement. Lippincott Williams & Wilkins, 2009, ISBN 0781791286.

HERMACHOVÁ, H. Dysfunkce svalů pánevního dna. Reh.fyz.lék. 1995, č. 1, s. 32-34.

HILLEGASS, E. Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy Hardcover. 4. ed., Saunders 2016, ISBN-10: 03234305462016.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume One The Upper Limb. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2007, ISBN 0-443-1035-0.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume three The Trunk and Vertebral Column. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2004, ISBN 0-44-012019-1.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume Two The Lower Limb. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2002, ISBN 0-443-03618-7.

KOLAR, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galen, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

KOLÁŘ, P. Význam vývojové kineziologie pro manuální medicínu. Reh.fyz.lék. 1996, č. 4, s. 152-155.

KOLEKTIV AUTORŮ, HNÍZDIL, J. (ed.). Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Praha : Grada, 1996. 212 s. ISBN 80-7169-187-9.

LATASH, M. Neurophysiological Basis of Movement. Champaign: Human Kinetics, 1998, ISBN 0 - 88011 - 756 - 7

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Heidelberg : J.A. Barth Verlag; Praha : ČLS JEP, 1996. 347 s. ISBN 3-335-00401-9.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

LEWIT, K. The functional Approach. 6th International Symposium of PMRF "Industrial Myoskeletal Disorders". Prague, June 4-6 1993.

MULLIGAN B. R. Manual Therapy: Nags, Snags, Mwms, Etc. Wellington : Bateson Publishing Ltd, 2014, 6th ed., ISBN 139781877520037.

NATARAJAN, M.V.: Natarajan's Textbook of Orthopaedics and Traumatology Paperback. 8. ed., Wolters Kluwer India Private Limited, 2018, ISBN-10: 9386691493.

NIEL-ASHER S.: The Concise Book of Trigger Points, CA : North Atlantic Books,U.S., 2014, 3. th. Edition ISBN 139781583948491.

O´SULLIVAN S. B., SCHMITZ T. J.: Physical Rehabilitation, Philadelphia: F.A. Davis Company, 2019, 7. ed., ISBN-13: 978-0-8036-6162-2.

O´SULLIVAN S., SCHMITZ T. Improving Functional Outcomes in Physical Rehabilitation. 2. ed., Philadelphia: F.A. Davis Company; 2016, ISBN-10: 9780803646124.

SHACKLOCK M. Clinical Neurodynamics: A New System of Neuromusculoskeletal Treatment. Butterworth-Heinemann, 2005, ISBN-10: 0750654562.

SIEGENTHALER, W. Diferenciální diagnostika vnitřních chorob. Praha: Aventium, 1995. ISBN-10: 80-85277-40-9.

SIMEON, N. A. The Concise Book of Trigger Points. Lotus Publishing, 2008, ISBN 978 1 905367 12 2.

THE MERCK MANUAL The Merck Manual of Diagnosis and Therapy. Dostupné na: http://www.merckmanuals.com/professional/index.html

TRAVELL, J. G., SIMONS, D. G. Myofascial Pain and Dysfunction : Volume 2. Wiliams and Wilkins, 1992.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

- splnění zadaných úkolů nebo testů v aplikaci v Moodle 1 vázaných ke každé přednášce

Požadavky na zkoušku:

- zkouškový test v aplikaci Moodle 1 s požadovanou 80% úspěšností

Last update: Žáková Lenka, PhDr., Ph.D. (16.02.2024)
Syllabus - Czech

1. Úvod do diferenciální diagnostiky ve fyzioterapii. Anamnéza a její význam v diferenciální diagnostice.

2. Bolest jako diferenciálně diagnostický příznak

3. Speciální testy využívané v rámci diferenciální diagnostiky

4. Stabilita a její význam v diferenciální diagnostice

5. Diferenciální diagnostika v oblasti hlavy

6. Diferenciální diagnostika v oblasti krční páteře

7. Diferenciální diagnostika v oblasti hrudní páteře

8. Diferenciální diagnostika v oblasti bederní páteře

9. Diferenciální diagnostika v oblasti pánve

10. Diferenciální diagnostika v oblasti kyčelních kloubů

11. Diferenciální diagnostika v oblasti kolenních kloubů

12. Diferenciální diagnostika v oblasti nohy

13. Diferenciální diagnostika v oblasti ramenních kloubů

14. Diferenciální diagnostika v oblasti loketních kloubů a oblasti ruky

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9367

Last update: Jandová Renáta (28.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html