SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical Therapy in Recondition - PFYZ220K
Title: Fyzikální terapie v rekondici
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:10/0, MC [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Teacher(s): Bc. Jan Vávra
Interchangeability : PFYZ220
Is incompatible with: PFYZ220
Is interchangeable with: PFYZ220
Annotation -
The aim of the course is to acquaint students with basic physical regeneration methods, balneotherapy and basics of mechanotherapy and their importance in sports practice. The aim of practical exercises is to master practical skills in hydrotherapy, application of thermal procedures, phototherapy and mechanotherapy. Theoretical bases will also include information on therapeutic physiotherapy procedures and their relationship to physical activity.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (03.10.2021)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost obecných principů fyzikální terapie
  • prokazuje znalost působení a využití termoterapie, hydroterapie a fototerapie v rekondici
  • prokazuje pochopení obecných indikací a kontraindikací termoterapie, hydroterapie a fototerapie
  • prokazuje schopnost aplikovat fyzikální terapii v rekondici

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (03.10.2021)
Literature - Czech

CALTA, J., Z. MACHÁLEK AND J. VACEK Základy fyzikální terapie pro praxi. Praha, Knihovna Refora sv, 1994, 1, 87.

CAPKO, J. Základy fyziatrické léčby. Edtion ed. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-341-3.

PRENTICE, W. E. Therapeutic Modalities for Physical Therapists, McGraw-Hill Education / Medical; 4 edition, 2010. ISBN 0071737693

GROVER, B. B., NABU PRESS, 2014. ISBN 1295836343 Handbook of Electrotherapy for Practitioners and Students. Edtion ed., 2014. ISBN 1295836343.

WATSON, T. Electrotherapy E-Book: evidence-based practice. Edtion ed.: Elsevier Health Sciences, 2008. ISBN 0702039837.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (05.02.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na klasifikovaný zápočet:

  • 100 % aktivní účast při praktické výuce
  • průběžné přezkušování z teoretických znalostí i praktických dovedností
  • vypracování a prezentace seminární práce na zadané téma
  • klasifikovaný zápočtový test

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (30.09.2021)
Syllabus - Czech

Témata:

1. Fyzikální regenerační prostředky - rozdělení

2. Obecné zásady aplikace fyzikálních regeneračních prostředků

3. Účinky a obecné indikace fyzikálních regeneračních prostředků

4. Hyperemie

5. Využití tepla k regeneraci a rekondici, funkce slupky a jádra

6. Celkové aplikace tepla - koupele: sedací lázeň, subakvální masáž, perličková lázeň, uhličitá lázeň, plynová uhličitá koupel, sirná a jodová koupel

7. Sauna a skotské střiky

8. Lokální aplikace tepla: parafínové zábaly

9. Lokální aplikace tepla: Paraligno, Parafango Battaglia, Termofor

10. Vlhké a suché horké obklady

11. Peloidní zábaly a obklady

12. Využití celkové a lokální aplikace chladu v regeneraci a rekondici

13. Priessnitzovy obklady, Tripesovy obklady

14. Využití aplikace IR a UV záření a viditelného světla v regeneraci a rekondici

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (05.02.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10305

Last update: Jandová Renáta (28.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html