SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Kinesiology - PFYZ219K
Title: Kineziologie
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Zuzana Krausová
Interchangeability : PFYZ219
Is incompatible with: PFYZ219
Is interchangeable with: PFYZ219
Annotation -
The aim of the course is to acquire basic knowledge about human movement. The topic contains the basic principles of control processes for motor system and applies these processes in clinical practice. Part of the course is also an analysis of the structure and function of individual segments of the human body, taking into account the role of their disorder in the context of the whole body.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (18.09.2020)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta základními poznatky a znalostmi o pohybu člověka. Po úspěšném absolvování student:

  • prokazuje schopnost rozvinout znalosti týkající se řídících pochodů pohybové soustavy tak, že student bude schopen tyto aplikovat v klinické praxi
  • prokazuje schopnost se orientovat ve stavbě a funkci jednotlivých segmentů lidského těla s přihlédnutím k úloze jejich poruchy v kontextu celého těla
  • prokazuje schopnost odhalit poruchu struktury, poruchu řídících pochodů i logistiky, tak, aby byla vyhodnocena porucha ještě v iniciálním stadiu, kdy se nemusí klinicky projevovat
  • prokazuje schopnost prezentovat a aplikovat postupy individuálně a cíleně
  • prokazuje schopnost zvolené postupy diskutovat v souvislosti s prevencí poškozování člověka nefyziologickým přetěžováním při pohybovém chování
  • prokazuje schopnost aplikovat poznatky kineziologie k udržení fyzické zdatnosti, podpoře harmonického vývoje intelektových schopností

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (18.09.2020)
Literature - Czech

VÉLE, F. Kineziologie posturálního systému. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2005.

DYLEVSKÝ, I. Obecná kineziologie člověka. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2005.

CONNOLLY, K. J. AND H. FORSSBERG Neurophysiology and neuropsychology of motor development. Edtion ed.: Cambridge University Press, 1997. ISBN 1898683107.

PETERSON-KENDALL, F., E. KENDALL-MCCREARY, P. GEISE-PROVANCE, M. MCINTYRE-RODGERS, et al. Muscles testing and function with posture and pain. In.: Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005.

KOLAR, P. et al. Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5. (selected chapters)

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (05.02.2019)
Syllabus - Czech

Témata výuky:

1. Pojetí oboru. Směry rozvoje oboru.

2. Analýza a funkce axiálního systému

3. Kineziologie horní končetiny. Úchopové funkce, obratnostní hybnost.

4. Náhradní a kompenzační možnosti ruky

5. Kineziologie dolní končetiny. Chůze a patologie chůze - kineziologický rozbor.

6. Náhradní a kompenzační možnosti dolní končetiny. Chůze protézovaných.

7. Pohybový systém a zátěž.

8. Funkce pohybového systému za ztížených podmínek

9. Základy patokineziologie.

10. Základy sportovní kineziologie.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (05.02.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3261

Last update: Jandová Renáta (27.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html