SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Orthopaedy - PFYZ217
Title: Ortopedie
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, MC [HT]
Capacity: 21 / unknown (unknown)
Min. number of students: 25
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Teacher(s): MUDr. Petr Vašek
Incompatibility : PFYZ217K
Interchangeability : PFYZ217K
Is interchangeable with: PFYZ217K
Annotation -
The course provides an introduction to orthopaedic issues for the disabled. The main emphasis is on the description of congenital and acquired disabilities, the possibilities of their prevention and conservative and operative treatment are presented.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (08.11.2023)
Aim of the course - Czech

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:
- prokazuje znalost a je schopen popsat etiologii a patofyziologii vrozených a získaných ortopedických onemocnění
- je vybaven základními znalostmi klinických projevů vrozených a získaných ortopedických onemocnění a postižení
- prokazuje základní orientaci v prevenci, konzervativní a opetativní léčbě
- prokazuje schopnosti poznatky z ortopedie a traumatologie aplikovat v praxi

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (08.11.2023)
Course completion requirements - Czech

Požadavky na klasifikovaný zápočet:

  • písemné ověření znalostí

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (08.11.2023)
Literature - Czech

DUNGL, Pavel. Ortopedie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4357-8.

KAMÍNEK, Petr. Ortopedie pro speciální pedagogy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3273-1.

KOLÁŘ, Pavel, Jiří KŘÍŽ a Olga DYRHONOVÁ. Léčebná rehabilitace v ortopedii a traumatologii. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009, 411-540. ISBN 978-80-7262-657-1.

LUDÍKOVÁ, Barbora. Propedeutické lékařské disciplíny 1 - základy neurologie a ortopedie pro speciální pedagogy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3729-3.

Last update: Kvítek Václav, MUDr. (31.10.2023)
Syllabus - Czech

Přednášky:
1. Vymezení oboru ortopedie. Ortopedické vyšetření - vyšetření kloubní pohyblivosti, svalové síly, speciální vyšetřovací testy (RTG, punkce, biopsie, artroskopie). Vrozené vady končetin - depistáž, klinický obraz, konzervativní a operativní léčba.
2. Získané vady končetin (genua valga, genua vara, g. recurvatum, pes equinus, pes excavatus, pes planovalgus, hallux valgus). Konzervativní a operativní léčba. Ortopedické komplikace u dětské mozkové obrny, Downova syndromu ad.
3. Onemocnění páteře. Vrozené vady. Vadné držení - kyfóza, skolióza. Skoliózy - rozdělení, vyšetření, dispenzarizace, konzervativní léčba včetně rehabilitace a korzetování, operativní léčba. Morbus Scheuermann: diagnostika, rentgenový obraz, léčba, zásady rehabilitace, možnost provozování sportů.
4. Vertebrogenní algický syndrom - příčiny, dělení, léčba. Škola zad. Osteoartróza obecně. Artróza kyčelního kloubu - příčiny, klinický obraz, léčba konzervativní a chirurgická.
5. Revmatologie a revmatochirurgie. Revmatoidní artritida: etiologie, patogeneze, klinický obraz, možnosti chirurgického ošetření. Úžinové syndromy.
6. Záněty kostní a kloubní - rozdělení, klinika. Nespecifické záněty - tuberkulóza páteře. Nádory kostní - rozdělení, možnosti diagnostiky, zásady léčby, chemoterapie, radioterapie, operativa. Individuální protézy. Traumatologie. Amputace.
7. Poranění páteře a míchy. Traumatická transverzální míšní léze - léčba a následné stavy. První pomoc při poranění páteře.

Last update: Kvítek Václav, MUDr. (31.10.2023)
Learning resources - Czech

Studijní opory: Moodle 2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3513

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (27.05.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html