SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychosomatics - PFYZ162
Title: Psychosomatika
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Hana Fechtnerová
Teacher(s): Mgr. Hana Fechtnerová
Classification: Sport and Physical Education > Social Subjects
Annotation -
The aim of the course is to extend the knowledge beyond the subjects "Clinical Psychology" and "Psychotherapy" in the bachelor study program of physiotherapy. The course is devoted to theoretical questions of psychosomatic medicine, diagnostics, and therapies of psychosomatic disorders, as well as psychosomatics in particular branches of medicine related to physiotherapy.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (26.10.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje hlubší znalost psychologických a psychoterapeutických principů
  • prokazuje znalost principů psychosomatické medicíny
  • prokazuje znalost principů týmové práce v psychosomatickém přístupu k pacientovi
  • prokazuje schopnost orientace v jednotlivých oborech medicíny se vztahem k fyzioterapii
  • prokazuje schopnost orientace v diagnostice a terapii psychosomatických poruch

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (13.01.2021)
Literature - Czech

ACKERMAN, A. D., DIMARTINI, A. F. Psychosomatic Medicine. New York: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-932931-1.

BAŠTECKÝ, J., ŠAVLÍK, J. ŠIMEK, J. Psychosomatická medicína. Praha : Grada-Avicenum, 1993. 363 s. ISBN 80-7169-031-7.

DANZER, G. Psychosomatika: celostný pohled na zdraví těla i duše. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-718-3.

HONZÁK, R., CHROMÝ, K. Somatizace a funkční poruchy. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-1473-6.

HONZÁK, R. Psychosomatická prvouka. Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN 978-80-7429-912-4.

CHEREN, S. Psychosomatic Medicine: Theory, Physiology, and Practice. International Universities Press, 1989.

PONĚŠICKÝ, J. Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky. Praha : Triton, 2002. ISBN 80-7254-216-8..

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet, zkoušku:

  • aktivní účast na praktické výuce
  • ústní zkouška

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.07.2019)
Syllabus - Czech

1. Vymezení problematiky, základní teoretická východiska. Historie psychosomatické medicíny. Alternativní medicína. Filozofické kontexty psychosomatické medicíny.

2. Psychosomatický přístup v klinické praxi. Týmový způsob práce.

3. Diagnostika psychosomatických poruch. Psychosomatická diferenciální diagnostika.

4. Psychosomatické vztahy v oblasti pohybového aparátu. Psychosomatický přístup v praxi fyzioterapeuta.

5. Salutogeneze, problematika životního stylu. Somatopsychoterapie - definice, historie, metody.

6. Psychosomatické poruchy v kardiologii. Psychosomatické respirační poruchy.

7. Psychosomatické poruchy v gastroenterologii. Psychogenní poruchy příjmu stravy. Obezita.

8. Psychosomatické vztahy v neurologii.

9. Psychosomatické poruchy v gynekologii a porodnictví.

10.-12. Psychosomatická problematika u vertebrogenních onemocnění.

13. Bio-psycho-sociální aspekty nádorových onemocnění. Psychosomatika v imunologii.

14. Psychosomatická problematika u dětských pacientů.

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (26.10.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/user/profile.php?id=113579696

Last update: Jandová Renáta (27.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html