SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Oriental Methods II - PFYZ141
Title: Orientální metodiky II
Guaranteed by: Fyzioterapie (51-500400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
Interchangeability : PFYZ233
Is interchangeable with: PFYZ233
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
The subject in which the student follows the knowledge of basic yoga positions from the subject "Oriental MethodS" is taught distinguish positions in the context of closed and open kinematic chains, correct positions relative to physiology posture and choose a combination of positions due to the influence of possible musculoskeletal syndromes. Aim is to gain critical insight into individual positions and use different positions for physiotherapy.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.07.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

  • prokazuje hlubší znalost principů jógových cvičení a dalších tzv. orientálních postupů a metod
  • prokazuje schopnost volit vhodné polohy, pozice a postupy z jógových cvičení vzhledem k možnosti ovlivnění bolestivých stavů pohybového systému
  • prokazuje schopnost kritického náhledu na aplikaci jógových pozic ve fyzioterapii
  • prokazuje dovednost aplikovat vybraná jógová cvičení ve fyzioterapeutické praxi

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.09.2020)
Literature - Czech

DOSTÁLEK, C. Hathajóga. Praha : UK - Karolinum, 1996.

IYENGAR, B. K. S. Light on yoga (výklad jógy). Černá Lenka: Brno. 2012. ISBN: 978- 40-905665-0-7.

IYENGAR, B. K. S. Light on yoga (výklad pranayamy). Černá Lenka: Brno. 2012. ISBN: 978- 8090566-5-1-4.

MYERS, T. Anatomy trains. Myofascial meridians for manual and movements therapists. Churchill Livingstone, 2009. ISBN: 978-0-443-10283-7.

RONG, R. Anatomy for backbends and twist. Plattsburgh,New York: Bandha Yoga Publications, 21010.ISBN 13: 978-1-60743-944-8.

RONG, R. Anatomy for hip openers and forward bands. Plattsburgh,New York: Bandha Yoga Publications, 2010. ISBN 13: 978-1-60743-942-4.

RONG, R. Anatomy for vinyasa flow and standing poses. Plattsburgh,New York: Bandha Yoga Publications, 2010. ISBN 13: 978-1-60743-943-1.

RONG, R. Anatomy for arm balances and inversions. Plattsburgh,New York: Bandha Yoga Publications, 2010.ISBN 13: 978-1-60743-945-5.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

  • 100% účast na praktických cvičeních
  • praktické předvedení zadané pozice cílené k určité problematice pohybového aparátu
  • praktické předvedení korekce a modifikace vybrané pozice vzhledem k určité pohybové dysfunkci organismu

Last update: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.06.2019)
Syllabus - Czech

Cvičení:

1. Pranájáma, výběr technik vhodných k fyzioterapii

2. Pozice předklonové, výběr, rizika, modifikace, korekce

3. Pozice záklonové, výběr, rizika, modifikace a korekce

4. Pozice rotační a obrácené. Jejich rizika a vhodný výběr pro fyzioterapii.

5. Relaxační jógové pozice, různé jógové styly a jejich vliv a zdraví.

6. Možné kombinace poloh vzhledem k různým diagnózám.

7. Kontraindikace pozic vzhledem k diagnózám.

Last update: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (21.06.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

  • při běžném způsobu výuky viz "Sylabus"
  • při distančním a hybridním způsobu výuky online platforma ZOOM (MS Teams) s podporou kurzu v Moodle2, nebude-li vyučujícím sděleno jinak

Link Moodle 2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3789

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.01.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html