SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Lymphological physiotherapy - PFYZ133C
Title: Lymphological physiotherapy
Guaranteed by: Fyzioterapie (51-500400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (8)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Eva Kottová
MUDr. Radka Krejčová
Co-requisite : PFYZ038C
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámit studenty s diagnostikou a terapií lymfedému.
Last update: Krasilov Jiří (31.05.2019)
Literature - Czech

1. BECHYNĚ, M., BECHYŇOVÁ, R.: Mízní otok - Lymfedém komplexní terapie., Praha: Phlebomedica, 1997, 320s.

2. ČIHÁK,R.: Anatomie 1., Praha: Grada, 2001, 516s.

3. ČIHÁK,R.: Anatomie 3., Praha: Grada, 2004, 692s.

4. PETROVICKÝ,P a spol.: Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi II.svazek - Orgány a cévy., Martin: Osveta, 2001, 560s.

Last update: Krasilov Jiří (31.05.2019)
Syllabus - Czech

1. Etiopatogeneze lymfedému

2. Difrenciální diagnostika lymfedému

3. Diagnostika lymfedému

4. Farmakoterapie lymfedému

5. Anatomické podklady terapie lymfedému

6. Zásady terapie lymfedému - holistický přístup

7. Princip manuální lymfatické drenáže

8. Základní hmaty - ošetření krku

9. Základní hmaty - ošetření horní končetiny

10. Základní hmaty - ošetření dolní končetiny

11. Základní hmaty - ošetření hlavy

12. Pneumatická kompresivní terapie

13. Kompresivní bandážování

14. Speciální cvičení s bandáží

15. Sekundární lymfedém po ablaci prsu - možnosti terapie

16. Manuální lymfodrenáž u postoperativních a posttraumatických stavů

17. Manuální lymfodrenáž u vybraných neurologických diagnóz

18. Lymfedém - jiné metody léčby

Požadavky na zápočet:

  • 100% účast
  • praktická zkouška

Last update: Krasilov Jiří (31.05.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html