SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Physiotherapeutical Methods I - PFYZ126
Title: Vybrané fyzioterapeutické postupy I
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / 48 (56)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Teacher(s): Mgr. Irena Novotná
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Co-requisite : PFYZ074
Annotation -
The aim of the course is to extend the knowledge and skills in physiotherapeutic procedures over the frames of compulsory subjects. The course introduces the basics of the FBL (Functional Learning Learning by S.Klein-Vogelbach) concept and basics of approaches using a ball. The main focus of the course is the analysis and practical training of individual special therapeutic procedures in the field of physiotherapy from the above-mentioned approaches.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (26.10.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost základních principů konceptu FBL
  • prokazuje znalost principů techniky "míčkování"
  • prokazuje schopnost aplikovat terapeutické postupy z konceptu FBL využívající velké míče
  • prokazuje schopnost aplikovat techniky „míčkování“ ve fyzioterapeutické praxi

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (21.09.2020)
Literature - Czech

JEBAVÁ, Z. Míčkování. Adonis, 1993. 39s.

KLEIN-VOGELBACH, S. Ballgymnastik zur funktionellen Bewegungslehre. Berlin : Springer; Heidelberg : Verlag, 1990. 228 s. ISBN3-540-51867-3.

KLEIN-VOGELBACH, S. Therapeutische Ubungen zur funktionellen Bewegungslehre. Berlin : Springer; Heidelberg : Verlag, 1992. 364 s. ISBN 3-540-54648-0-3.

MULLIGAN B. R. Manual Therapy: Nags, Snags, Mwms, Etc. Wellington : Bateson Publishing Ltd, 2014, 6th ed., ISBN 139781877520037.

PAVLU, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I. Brno. CERM 2003, 240 s. ISBN80-7204-312-9.

SHACKLOCK M. Clinical Neurodynamics: A New System of Neuromusculoskeletal Treatment. Butterworth-Heinemann, 2005, ISBN-10: 0750654562.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

  • 100% účast na praktické výuce
  • ověření znalostí po ukončení výuky

Last update: Pavlů Dagmar, doc. PaedDr., CSc. (01.03.2022)
Syllabus - Czech

Cvičení:

1. Úvod do konceptu FBL dle S.Klein-Vogelbachové.

2. Základní principy analýzy z pohlednu konceptu FBL.

3. Indikace, kontraindikace terapeutických cvičení a dalších postupů konceptu FBL.

4. Praktické provádění cvičení využívajících velké míče.

5. Praktické provádění technik mobilizace v odlehčení.

6. Praktické provádění technik tzv. podpůrné mobilizace.

7. Praktické provádění technik v rámci tzv. školy chůze se zřetelem ke konceptu FBL.

8. Úvod do přístupu využívající tzv.míčkování.

9. Indikace, kontraindikace míčkovacích technik.

10. – 14. Aplikace míčkování v praxi, nácvik jednotlivých technik

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.07.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:


Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3240

Last update: Jandová Renáta (25.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html