SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical Practice (Demonstration) II - PFYZ119
Title: Klinická praxe (demonstrace) II
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Irena Novotná
PhDr. Ivana Vláčilová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Pre-requisite : PFYZ104, PFYZ106
Is pre-requisite for: PFYZ066, PFYZ007, PFYZ009
Annotation -
Teaching in the subject follows the course "Clinical Practice (Demonstration) I". The aim of practical training is to apply and improve skills, as well as to deepen the knowledge gained in the courses "Examination Methods and Basic Therapeutic Procedures I, II and III", "Approaches in Manual Medicine", "Soft Tissue Techniques and Reflexology", "Physiotherapeutic Procedures" in clinical disciplines ", including all other specialized subjects I and II. year. After completing the course, students will be equipped with knowledge and skills that will enable them to perform a comprehensive examination of the patient, apply basic therapeutic methods in the field of physiotherapy, evaluate the impact of the therapy including documentation.
Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (11.06.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje schopnost odebrat anamnézu a zohlednit odebraná data při vyšetření a terapii pacienta
  • prokazuje schopnost navrhnout a provést komplexní kineziologický rozbor u pacienta
  • prokazuje schopnost navrhnout směr terapie u různých diagnóz
  • prokazuje schopnost provést pod dohledem supervizora základní terapeutické techniky u pacienta, včetně následného vyhodnocení jejich efektivity
  • prokazuje schopnost samostatně vypracovávat protokoly o průběhu vyšetření a terapeutického procesu
  • prokazuje schopnost prezentovat, diskutovat a kriticky hodnotit aplikované diagnostické a terapeutické postupy u pacientů
  • prokazuje schopnost orientovat se ve zdravotnické dokumentaci, včetně kódů jednotlivých fyzioterapeutických výkonů dle MKN

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.01.2021)
Literature - Czech

Studijní literatura vychází z povinné literatury předmětů:

Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy I – III

Přístupy v manuální medicíně

Reflexní masáže

Fyzioterapeutické postupy v klinických oborech

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

  • 100% účast na praktické výuce
  • zpracování dokumentace (protokolu) dle zadání

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (21.01.2021)
Syllabus - Czech

Výuka je zejména cílena k:

1. Samostatnému vedení pacienta při vyšetření a terapii (pod vedením vyučujícího)

2. Vedení dokumentace pacienta, zpracovávání protokolů k diagnostice a terapii

3. Praktickým ukázkám vyšetření a terapie pacientů

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9610

Last update: Jandová Renáta (25.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html