SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical Practice IV - PFYZ118
Title: Praxe v klinických zařízeních IV
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, C [HT]
Extent per academic year: 42 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Petra Reckziegelová
Pre-requisite : PFYZ104, PFYZ107
Is pre-requisite for: PFYZ066, PFYZ007, PFYZ009
Annotation -
Students undergo practical training in the outpatient department of the rehabilitation department, where they carry out examination and therapeutic procedures under the direct supervision of a physiotherapist (teacher) or physician from the perspective of physiotherapy in the patients of the department. Professional practice is focused mainly on improving knowledge and skills in taking anamnestic data, performing a complete kinesiological analysis, suggesting the direction of therapy, applying basic physiotherapy procedures, evaluating the effect of therapy and working with medical documentation.
Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje schopnost odebrat anamnézu a zohlednit odebraná data při vyšetření a terapii pacienta
  • prokazuje schopnost navrhnout a provést komplexní kineziologický rozbor u pacienta
  • prokazuje schopnost navrhnout směr terapie u různých diagnóz
  • prokazuje schopnost provést pod dohledem supervizora základní terapeutické techniky u pacienta, včetně následného vyhodnocení jejich efektivity
  • prokazuje schopnost samostatně vypracovávat protokoly o průběhu vyšetření a terapie pacienta
  • prokazuje schopnost prezentovat pacienta s danou diagnózou a diskutovat provedené vyšetření a terapii
  • prokazuje schopnost orientovat se ve zdravotnické dokumentaci, včetně kódů jednotlivých fyzioterapeutických výkonů dle MKN
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (15.01.2021)
Literature - Czech

KOLÁŘ, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

KOLÁŘ, P. a kol. : Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, 2009.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha: Sdělovací technika a ČLS JEP, 2003.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

Další studijní literatura vychází z povinné literatury předmětů:

Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy I – III

Přístupy v manuální medicíně

Reflexní masáže

Fyzioterapeutické postupy v klinických oborech a všech dalších teoretických předmětů v 1. a 2. ročníku studia

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (24.09.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

  • 100% účast na praktické výuce
  • písemný test (shrnutí vyšetření fyzioterapeutem u pacientů s konkrétními diagnózami)
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (21.01.2021)
Syllabus - Czech

Výuka je zaměřena na aplikaci naučených dovedností pod odborným dohledem vyučujícího, přičemž student zejména je veden k:

1. Odebírání anamnézy u pacienta

2. Provádění základních vyšetřovacích postupů z pohledu fyzioterapie

3. Provádění základních terapeutických postupů

4. Práci s dokumentací

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11495

Last update: Jandová Renáta (25.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html