SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical Practice (Demonstration) I - PFYZ106
Title: Klinická praxe (demonstrace) I
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / 60 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jan Novák
Mgr. Irena Novotná
PhDr. Ivana Vláčilová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Pre-requisite : PFYZ076, PFYZ083
Is pre-requisite for: PFYZ119, PFYZ124
Annotation -
The aim of the course is to apply practical skills learned in the teaching of vocational subjects "Examination Methods and Basic Therapeutic Procedures I, II and III "," Physical Therapy I and II "," Soft Tissue Techniques and Reflex Massage" including vocational subjects I and II. year. The goal is to master examination of the patient, application of basic therapeutic methods in the field of physiotherapy including document management.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje schopnost odebrat anamnézu a zohlednit odebraná data při vyšetření a terapii pacienta
  • prokazuje schopnost navrhnout a provést komplexní kineziologický rozbor u pacienta
  • prokazuje schopnost navrhnout směr terapie u různých diagnóz
  • prokazuje schopnost provést pod dohledem supervizora základní terapeutické techniky u pacienta, včetně následného vyhodnocení jejich efektivity
  • prokazuje schopnost samostatně vypracovávat protokoly o průběhu vyšetření a terapeutického procesu
  • prokazuje schopnost prezentovat, diskutovat a kriticky hodnotit aplikované diagnostické a terapeutické postupy u pacientů
  • prokazuje schopnost orientovat se ve zdravotnické dokumentaci, včetně kódů jednotlivých fyzioterapeutických výkonů dle MKN

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (18.09.2020)
Literature - Czech

Studijní literatura vychází z povinné literatury předmětů:

Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy I – III

Přístupy v manuální medicíně

Reflexní masáže

Fyzioterapeutické postupy v klinických oborech

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

  • 100% účast na praktické výuce
  • zpracování dokumentace (protokolu) dle zadání
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Syllabus - Czech

Výuka je zejména cílena k:

1. Samostatnému vedení pacienta při vyšetření a terapii (pod vedením vyučujícího)

2. Vedení dokumentace pacienta, zpracovávání protokolů k diagnostice a terapii

3. Praktickým ukázkám vyšetření a terapie pacientů

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3167

Last update: Jandová Renáta (20.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html