SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Reflex Massage and Soft Tissue Techniques - PFYZ105
Title: Reflexní masáže a techniky měkkých tkání
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / 52 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Svatava Neuwirthová
Teacher(s): Mgr. Milan Martínek, Ph.D.
Mgr. Svatava Neuwirthová
Annotation -
The course is designed for acquiring theoretical knowledge and practical skills in reflexology massage. Teaching is focused on how to practice diagnostic procedures in relation to reflexive changes in the locomotor system and to practice the therapeutic procedures used in this technique.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi,dovednostmi a obecnými způsobilostmi,že po jeho absolvování :
- prokazuje znalosti z neurofyziologie a neuropatologie
- prokazuje teoretické znalosti principů reflexologie a teorie reflexních masáží
- prokazuje schopnosti vyšetření a diagnostiky reflexních projevů u pohybového aparátu
- prokazuje schopnosti provádět jednotlivé techniky pro ovlivnění měkkých tkání a reflexních masáží
- prokazuje schopnost aplikovat a hodnotit efekt jednotlivých technik reflexních masáží u různých diagnóz u pacientů
- prokazuje znalost indikací a kontraindikací reflexních masáží u pacientů

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Literature - Czech

KENYON K., KENYON J. The Physiotherapist's Pocketbook : Essential Facts at Your Fingertips I. London: Elsevier Health Sciences, 2018, 3rd Revised edition, ISBN139780702055065.

PAOLETTI, S. The Fasciae, Anatomy, Dysfunction & Treatment. Eastland Press, 2006. ISBN-13: 978-0939616534.

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KOLAR, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

LEWIT, K. Manuální léčba v myoskeletární medicíně.Praha Sdělovací technika 2003,ISBN 80-866-45-04-5.

PLAČKOVÁ, A. Liečebná masáž. Martin Osveta 2009. ISBN 978-80-8063-319-6.

Další studijní literatura vychází z povinné literatury předmětů:

Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy I - III; Přístupy v manuální medicíně; Fyzioterapeutické postupy v klinických oborech a všech dalších teoretických předmětů v 1. a 2. ročníku studia

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet:

100% účast na praktické výuce.

Praktická ukázka schopnosti vyšetření a diagnostiky reflexních projevů u pohybového aparátu a provádění jednotlivých technik měkkých tkání a reflexních masáží.

 

Zkouška:

Písemná ověřující teoretické znalosti principů reflexologie a teorie reflexních masáží, znalost indikací a kontraindikací reflexních masáží u pacientů.

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Syllabus - Czech

Cvičení:

1. Vývoj reflexní masáže (RM), charakteristika vlivu RM na pohybový systém

2. Reflexní projekce vnitřních orgánů

3. Reflexní změny v měkkých tkáních pohybového systému jejich palpace a diagnostika

4. Charakteristika pojmů (kutiviscerální reflex, visceromotorický a visceroviscerální reflex)

5. - 6. Segmentové techniky RM (základní sestavy RM)

7. – 8. Segmentové techniky RM (sestavy RM na končetinách)

9. – 10. Vazivové techniky RM (malá a velká sestava)

11. Mělká vazivová technika, technika třením

12. Periostové techniky RM

13. Indikace a aplikace sestav segmentových technik RM při onemocněních jednotlivých orgánů a systémů

14. Kontraindikace RM

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3179

Last update: Jandová Renáta (20.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html