SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Clinical Intership I - PFYZ099
Title: Specializovaná praxe v klinických zařízeních I
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/5, C [HT]
Extent per academic year: 70 [hours]
Capacity: unknown / 160 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Teacher(s): PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Mgr. Irena Novotná
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
MUDr. Michal Říha, MBA, Ph.D.
Annotation -
Teaching takes place at specialized departments of clinics under the supervision of a physiotherapist-specialist and physician-specialist. Teaching is divided into two parts - in the first part students under the guidance of doctors-specialists of the relevant department get acquainted with the health status of selected patients and improve communication with the doctor. The second part focuses on providing comprehensive physiotherapeutic care to patients in the relevant departments with the main objective of deepening and extending students' knowledge and skills beyond an undergraduate education. Emphasis is placed on a complex diagnostic approach from the perspective of a physiotherapist, clinical thinking in the spirit of EBM and application of special physiotherapeutic procedures with subsequent evaluation of the effect of applied procedures. Emphasis is also placed on documentation and the development of protocols documenting both the diagnostic and therapeutic processes.
Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

 • prokazuje znalost v práci se zdravotnickou dokumentací
 • prokazuje znalost principů týmové práce
 • prokazuje pokročilou schopnost v komunikaci s lékařem a ostatními členy zdravotnického týmu
 • prokazuje schopnost v komplexním vyšetření pacienta z pohledu fyzioterapeuta
 • prokazuje schopnost klinických úvah v duchu EBM
 • prokazuje schopnost aplikovat speciální fyzioterapeutické přístupy
 • prokazuje schopnost vyhodnotit efekt aplikovaných postupů
 • prokazuje schopnost vypracovávat protokoly o průběhu terapeutického procesu
 • prokazuje schopnost prezentovat, diskutovat a kriticky hodnotit aplikované diagnostické a terapeutické postupy u pacientů

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.09.2020)
Literature - Czech

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KOLAR, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Praha: Sdělovací technika, ČLS JEP, 2003. 411 s. ISBN 80-86645-04-5.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

Další studijní literatura vychází z povinné literatury všech teoretických a praktických předmětů studia.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

 • 100% účast na praktické výuce
 • závěrečné ověření znalostí (písemné nebo ústní)
 • zpracování dokumentace (protokolu) dle zadání
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.09.2021)
Syllabus - Czech

Specializovaná praxe v klinických zařízeních.

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3228

Last update: Jandová Renáta (14.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html