SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physiotherapy in Sport - PFYZ098
Title: Fyzioterapie u sportovců
Guaranteed by: Fyzioterapie (51-500400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Interchangeability : PFYZ229
Is interchangeable with: PFYZ229
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
The aim of the course is to acquaint students with sports physiotherapy as one of the possible specializations in internationally. Then give an overview of the possibilities of physiotherapy intervention in sport. Aim of the practical training is to acquire knowledge and especially skills of athletes of selected sports in the application procedures analyzing causes, possibilities of injury, as well as preventive and therapeutic procedures for the most common problems associated with these activities. Emphasis is also placed on the possibilities of physiotherapy intervention common, sporting populations at different ages.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (18.06.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje schopnost orientace v možnostech fyzioterapeutické intervence ve sportu, a to jak na úrovni profesionální, tak amatérské, v různých věkových obdobích
  • prokazuje schopnost aplikovat postupy analyzující příčiny a možnosti vzniku úrazu u vybraných sportovních odvětví
  • prokazuje schopnost aplikovat preventivní a terapeutické postupy u nejčastějších problémů, které s danými sportovními aktivitami souvisejí

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.01.2021)
Literature - Czech

ANDREWS, J. R., HARRELSON, G. L., WILK, K. E. Physical rehabilitation of the injured athlete. 4th ed. Philadelphia: Elsevier/Saunders, c2012. ISBN 9781437724110.

DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Olympia Praha. 2002 ISBN 80-7033-760-5.

JANSSEN P. J., WEINECK. Ausdauertraining, Überarbeitete Aufl. Spitta Verlag, 1996.

JORDAN,D. J. Sports Neurology, Lippincott - Raven Publishers, Philadelphia 1998.

KOLT, G. S., SNYDER-MACKLER, L. Physical therapies in sport and exercise. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2003. ISBN 0443071543.

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Grada, 2004 ISBN 80-247-1006-4.

KUMBHARE, D. A., BASMAJIN J. V. Clinical Decision Making and Outcomes In Sports Rehabilitation. Churchill Livingstone. 2000, ISBN: 0443065462.

PHYSICAL THERAPY IN SPORT: official journal of the Association of Chartered Physiotherapists in Sports Medicine. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2000. ISSN 1466-853X.

PRENTICE, W. E. Rehabilitation techniques in sports medicine. 3rd ed. Boston, Mass.: WCB/McGraw-Hill, c1999. ISBN 0072894709.

STARKEY, CH., BROWN S. D. Orthopedic & Athletic Injury Examination Handbook. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2015 3rd Edition, ISBN-13: 978-0-8036-3919-5.

WEINECK, J. Sportanatomie. Spitta Verlag, 12.Aufl., 1997 ISBN 3-932753-39-9.

ZULUAGA, M. Science Sports Physiotherapy: Applied and Practice, Churchill Livingstone, 1995. ISBN: 0443048045.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast na výuce
  • vypracování seminární práce ze stáže u sportovního klubu dle vlastního výběru
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Sportovní fyzioterapie - charakteristika, pojení v mezinárodním měřítku, kompetence sportovních fyzioterapeutů

2. Charakteristika vybraných sportovních činností - aspekty fyziologické, biomechanické

3. Funkční diagnostika pohybového aparátu u sportovců z pohledu fyzioterapeuta. Včasné hodnocení sportovních předpokladů.

4. Sportovní úrazy - možnosti a limitace práce fyzioterapeuta

5. Nejčastější postižení, přetížení u vybraných sportovních činností. Hypermobilita ve sportu.

6. Ovlivnění výkonnosti sportovce pomocí využití fyzioterapeutických technik a metod

7. Fyzioterapeutická intervence v tréninku sportovce. Sportující populace - možnosti fyzioterapeutické intervence

8. Fyzioterapie ve volejbale, rugby, slalomu na divoké vodě

9. Fyzioterapie v softballu, ledním hokeji

10. Fyzioterapie v atletice a biatlonu

11. Fyzioterapie ve sjezdovém lyžování

12. Fyzioterapie ve sportovním lezení a triatlonu

13. Jóga ve fyzioterapii sportovců

14. Fyzioterapie v bojových uměních

Cvičení:

1.-14. Analýza příčin, možností vzniku úrazů u vybraných sportovních odvětví, aplikace preventivních a terapeutických postupů u sportovců a běžné sportující populace

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (18.06.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

  • při běžném způsobu výuky viz "Sylabus"
  • při distančním a hybridním způsobu výuky online platforma ZOOM (MS Teams) s podporou kurzu v Moodle2, nebude-li vyučujícím sděleno jinak

Link Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9449

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.01.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html