SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Therapy of Postural Disorders - Brügger concept II - PFYZ096
Title: Terapie posturálních poruch - Brügger koncept II
Guaranteed by: Fyzioterapie (51-500400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Classification: Sport and Physical Education > Rehabilitation
Pre-requisite : PFYZ052
Interchangeability : PFYZ234
Is pre-requisite for: PFYZ129
Is interchangeable with: PFYZ234, PFYZ235
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
The subject of the course is the concept of diagnostics and therapy of functional disorders of the locomotor system according to Brügger. Object builds on the subject "Therapy of Postural Disorders - Brügger Concept I" and deepens the basic knowledge of diagnostic and therapeutic procedures according to the Brügger concept. Learning outcomes of the course unit therapeutic skills with respect to the upper and lower limbs, as well as comprehensive examination and therapy in the of selected diagnoses from concept perspective.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje dovednost v aplikaci vyšetřovacích a terapeutických postupů dle Brüggera s hlavním zřetelem k horním a dolním končetinám
  • prokazuje dovednost v komplexním vyšetření pacienta dle Brüggerova konceptu

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (21.09.2020)
Literature - Czech

PAVLU, D. Cvičení s Thera-Bandem se zřetelem k Brüggerově konceptu. Brno: CERM, 2004. 99s. ISBN 80-7204-334-X.

PAVLU, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I. Brno. CERM 2003, 240 s. ISBN80-7204-312-9.

PAVLU, D. Cvičení se Sanctbandem. Svítání : Olomouc 2014. 347s. ISBN 978-80-87419-37-3

PAVLU D., PETAK-KRUEGE, S., JANDA, V. (2017) Brügger-Methods for Postural Correction. In Liebenson, C.: Rehabilitation of the Spine. Williams and Wilkins, pp.352-368.

PAVLU, D. Sanctband - Resistance Training. Sanctuary Health, Malajsia, 2015.

ROCK, C-M., PETAK-KRUEGER, S. Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch pohybového systému. Zürich : Brügger; Benglen : Verlag, 2000. 144 s. ISBN 3-905407-01-9.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

  • 100 % aktivní účast na praktické výuce
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Syllabus - Czech

Cvičení:

1. Kyčelní kloub a tyčový mechanismus dolních končetin

2. Korekce v sedu a nastavení os dolních končetin

3. Svalové smyčky, funkční aspekty kloubu kyčelního a kolenního

4. Základní terapeutické postupy se zřetelem ke kyčelnímu kloubu

5. Základní terapeutické postupy se zřetelem ke kolennímu a hlezennému kloubu

6. Aplikace retrokapilální opory (polycushion) nohy

7. Pohybový vzor a svalové smyčky horních končetin

8. Terapeutické postupy se zřetelem k ramennímu kloubu a lopatce

9. Terapeutické postupy se zřetelem k loketnímu kloubu

10. Terapeutické postupy se zřetelem k ruce

11. Funkční test rotace lopatky

12. Funkční onemocnění - shrnutí

13. Aplikace kompletního vyšetření dle Brüggerova konceptu

14. Stanovení hypotéz, terapeutická strategie a terapie vybraných diagnóz.

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.07.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

  • při běžném způsobu výuky viz "Sylabus"
  • při distančním a hybridním způsobu výuky online platforma ZOOM (MS Teams) s podporou kurzu v Moodle2, nebude-li vyučujícím sděleno jinak

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (21.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html