SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Demonstration - Clinical Practice II - PFYZ095
Title: Demonstrace - klinická praxe II
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Milan Martínek, Ph.D.
PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Pre-requisite : PFYZ088
Is pre-requisite for: PFYZ639
Annotation -
The course is a follow-up to the course "Demonstration - Clinical Practice I". The aim of practical training is to apply and further deepen the knowledge and skills into practice, ie the work of a physiotherapist, under the direct guidance of a lecturer. The focus of the course is to work with the patient, to apply new knowledge and skills from other practical and theoretical subjects. The subject also includes a demonstration of patients by the teacher, elaboration of differential diagnostics, work with medical documentation, creation of short-term and long-term rehabilitation plan by the student for the given patient. Great emphasis in teaching is on procedures in the spirit of EBP (Evidence-Based Physiotherapy) Individual parts of the content of the teaching are very closely intertwined so they can not be divided from each other.
Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

 • prokazuje praktickou znalost základních klinických diagnostických postupů pro hodnocení poruch pohybového aparátu
 • prokazuje praktickou znalost základních terapeutických postupů pro řešení dysfunkcí pohybového aparátu
 • je schopen, dle aktuálního zdravotního stavu pacienta, navrhnout a provést vhodný diagnostický a terapeutický postup
 • prokazuje schopnost aplikace teoretický získaných vědomostí z předmětů pregraduálního bakalářského studia
 • prokazuje schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností z ostatních klinických předmětů magisterského studia fyzioterapie
 • je schopen navrhnout vhodný postup fyzikální terapie v kontextu daného pacienta
 • je schopen provést adekvátní záznam diagnostiky a terapie do zdravotnické dokumentace
 • je schopen komunikace s ostatními odborníky v kontextu řešeného pacienta
 • prokazuje schopnost pracovat se zdravotnickou dokumentací, včetně výstupů zobrazovacích metod

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.01.2021)
Literature - Czech

GROSS, J. M. , FETTO, J. , ROSEN, E. Vyšetření pohybového aparátu. Triton. 2005. ISBN 80-7254-720-8.

HAMILL, J., KNUTZEN, K. Biomechanical Basis of Human Movement. Lippincott Williams & Wilkins, 2009, ISBN 0781791286.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume One The Upper Limb. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2007, ISBN 0-443-1035-0.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume Two The Lower Limb. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2002, ISBN 0-443-03618-7.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume three The Trunk and Vertebral Column. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2004, ISBN 0-44-012019-1.

KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Galén 2009. ISBN 978 - 80 -7262-657-1.

LATASH, M. Neurophysiological Basis of Movement. Champaign: Human Kinetics, 1998, ISBN 0 - 88011 - 756 - 7.

LEWIT, K. Manipulační léčba, Sdělovací technika, spol.sro, 2003. ISBN: 80-86645-04-5.

LIEBENSON, C. Rehabilitation of the spine. Lippincott Williams & Wilkins; 1st edition. 1996. ISBN-10: 068305032X.ISBN-13: 978-0683050325.

OPAVSKÝ, J. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapuety. FTK Olomouc, 2003, ISBN 80-244-0625.

RICHTER, P., HEBGEN, E. Spouštěcí body a funkční svalové řetězce v osteopatii a manuální terapii. Pragma, 2011.

SIMEON, N. A. The Concise Book of Trigger Points. Lotus Publishing, 2008, ISBN 978 1 905367 12 2.

SIMONS, D., TRAVELL, J. G., SOMONS L. S., CUMMINGS, B. Travell & Simons' Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual (2-Volume Set), Lippincott Williams & Wilkins. 1998, ISBN-10: 0683307711, ISBN-13: 978-0683307719, Edition: 2.

VÉLE, F. Kineziologie. Praha: Triton, 2006.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

 • 100% aktivní účast na praktické výuce

Požadavky ke zkoušce:

 • ústní a praktická zkouška
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Syllabus - Czech

Praktická výuka je především cílena k:

Zpracování zdravotnické dokumentace pacienta, vlastní práci s pacientem - vyšetření včetně diferenciální rozvahy, terapie, demonstrace terapie a zhodnocení efektu provedené terapie, vytvoření vhodného rehabilitačního plánu včetně autoterapie a návrhu indikace fyzikální terapie, zpracování záznamu o proběhlé rehabilitaci, včetně aplikace záznamu dle aktuálního seznamu zdravotních výkonů.

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (12.06.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9732

Last update: Jandová Renáta (14.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html