SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Kinesiology II - PFYZ091
Title: Speciální kineziologie II
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:6/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 56 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Pre-requisite : PFYZ034
Annotation -
The aim of the course is to deepen students' ability to comprehensively look at people with the aim of revealing the key point of their difficulties, to gain deeper knowledge of movement under normal and abnormal circumstances, especially in illness, as well as knowledge of normal and pathological development of children, clinical diagnosis of developmental disorder and forecasting.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

prokazuje schopnost definovat abnormální podmínky a nemoc na úrovni jednotlivých systémů pohybového aparátu s cílem odhalit klíčové místo jeho potíží

prokazuje pokročilou znalost principů při specifických poruchách pohybového aparátu (viz sylabus předmětu)

prokazuje pokročilou znalost o pohybu za normálních a abnormálních okolností, zejména v nemoci

prokazuje pokročilé znalosti o normálním a patologickém vývoji dítěte, klinické diagnostice stupně vývojové poruchy a stanovení prognózy

prokazuje pokročilou schopnost prezentovat, diskutovat a kriticky hodnotit modelové příklady poruch pohybového chování

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (13.01.2021)
Literature - Czech

HOUGLUM, P. A., BERTOTI, D. B. Brunnstrom's Clinical Kinesiology. Philadelphia: F.A. Davis Company, 2012, 6th Edition ISBN-13: 978-0-8036-2352-1.

LEVANGIE, P. K., NORKIN, C. C. Joint Structure and Function, Philadelphia: F.A. Davis Company, 2019, 6th Edition. ISBN-13: 978-0-8036-5878-3.

MULLIGAN, B. R. Manual Therapy: Nags, Snags, Mwms, Etc. Wellington: Bateson Publishing Ltd, 2014, 6th ed., ISBN 139781877520037.

NEUMANN, D. Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation Hardcover. 3. ed., Mosby 2016, ISBN-10: 0323287530.

NIEL-ASHER S. The Concise Book of Trigger Points, CA: North Atlantic Books, U.S., 2014, 3th. Edition ISBN 139781583948491.

PIEK, J. P. Infant motor development. Human Kinetics, 2006, ISBN 978-0-7360-0226-4.

SHACKLOCK, M. Clinical Neurodynamics: A New System of Neuromusculoskeletal Treatment. Butterworth-Heinemann, 2005, ISBN-10: 0750654562.

SHUMWAY-COOK, A., WOOLLACOTT M. H. Motor Control Hardcover. 5. ed., Lippincott Williams and Wilkins 2016, ISBN-10: 9781496347725.

TRAVELL, J. G., SIMONS, D. G. Myofascial Pain and Dysfunction: Volume 2. Wiliams and Wilkins, 1992.

VOJTA, V. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha : Grada, 1993.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast na výuce

Požadavky na zkoušku:

  • ústní zkouška
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Klinická diagnostika a možnosti laboratorní diagnostiky

2. Terapeutické přístupy a možnosti zlepšení posturální funkce motoriky

3. Příklady typických onemocnění a poruch projevujících se posturální dysfunkcí a kazuistiky

4. Forma - funkce - facilitace

5. Práce s pacienty

6. Patomorfologie a funkce

7. Prenatální vlivy na motoriku: genetické faktory, gestační období.

8. Porod a jeho vliv na motoriku.

9. Posturální ontogeneze dítěte normálního a postiženého do jednoho roku.

10. Normální a patologický vývoj dítěte do 3 let a do 6 let.

11. Testy určující stupeň vývoje v jednotlivých trimenonech a relativní retardaci.

12. Klinická diagnostika stupně vývojové poruchy.

13. Stanovení prognózy zjištěné poruchy.

14. Instruktáž a informace matky pro příslušný postup.

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (13.05.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory


Moodle1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9481

Last update: Jandová Renáta (14.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html