SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Imaging Methods - PFYZ089
Title: Zobrazovací metody
Guaranteed by: Fyzioterapie (51-500400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, MC [HT]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MUDr. Jiří Lacman, Ph.D.
Interchangeability : PFYZ224
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
The aim of the course is to acquaint students with the problems of medical imaging methods, their suitability for diagnostics of traumatic, degenerative or other pathological changes of a skeleton and soft tissue. During all exercises, images (X-ray, CT, MR, MRI, UZ) with the most common clinical findings are demonstrated.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

  • prokazuje orientaci v medicínských zobrazovacích metodách
  • prokazuje porozumění principům běžně používaných zobrazovacích metod (rtg, CT, MRI, UZ)
  • prokazuje základní znalost o vhodnosti použití různých zobrazovacích metod u pacientů s traumatickými, degenerativními a dalšími patologickými změnami měkkých tkání a skeletu

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.09.2020)
Literature - Czech

MCKINNIS, L. N. Fundamentals of Musculoskeletal Imaging (Contemporary Perspectives in Rehabilitation), 4. ed., Philadelphia : F.A. Davis Company, 2013, ISBN-10: 0803638213.

MCKINNIS, L. N., MULLIGAN, M. E. Musculoskeletal imaging handbook: a guide for primary practitioners. Philadelphia: F.A. Davis Company, c2014. ISBN 978-0-8036-3917-1.

NEUWIRTH, J. Kompendium diagnostického zobrazování. Praha: Triton, 1998.

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na klasifikovaný zápočet:

  • písemný test
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Syllabus - Czech

Cvičení :

1. Základní rozdělení zobrazovacích modalit.

2. Postup při hodnocení rentgenových snímků.

3. Traumatické změny na ruce a zápěstí.

4. Traumatické změny na předloktí a paži.

5. Traumatické změny pánve a kyčelních kloubů.

6. Traumatické změny na noze, hleznu a bérci.

7. Traumatické změny na páteři a hrudníku.

8. Degenerativní změny kloubů.

9. Degenerativní změny na páteři

10. Jiné patologické změny skeletu.

11. Role ultrazvuku pro praxi.

12. Role počítačové tomografie pro praxi.

13. Role magnetické rezonance pro praxi.

14. Intervenční radiologie.

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

  • při běžném způsobu výuky viz "Sylabus"
  • při distančním a hybridním způsobu výuky online platforma ZOOM (MS Teams) s podporou kurzu v Moodle2, nebude-li vyučujícím sděleno jinak
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html