SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Demonstration - Clinical Practice I - PFYZ088
Title: Demonstrace - klinická praxe I
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / 80 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Milan Martínek, Ph.D.
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Is co-requisite for: PFYZ052
Is pre-requisite for: PFYZ095
Annotation -
The aim of practical training is to apply and further improve the knowledge and skills necessary for the work of a physiotherapist, under the direct guidance of a lecturer. The focus of the course is to work with the patient, to apply new knowledge and skills from other practical and theoretical subjects. The subject also includes demonstration of patients by the teacher. Students are encouraged to process differential diagnosis, work with medical documentation, create short-term and long-term rehabilitation plans for a given patient. Great emphasis is placed on the procedures in the spirit of EBP (Evidence Based Physiotherapy).
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.07.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje schopnost posoudit kvalitativní odchylky od fyziologie pohybového projevu na detailní úrovni
  • prokazuje schopnost vytvářet diferenciální rozvahu dané klinické problematiky
  • prokazuje schopnost aplikovat specifické diagnostické testy
  • prokazuje schopnost korigovat pohybový projev pacienta ve složitých pohybových vzorech
  • prokazuje schopnost aplikovat složitější terapeutické postupy učené v rámci magisterského studia
  • prokazuje schopnost vytvářet kompletní návrh terapeutického postupu včetně fyzikální terapie a schopnost prezentovat problematiku pacienta před kolegy
  • prokazuje pochopení důležitosti multioborové spolupráce v týmové spolupráci a schopnosti vést odborný kolektiv za cílem řešení problému daného pacienta

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (20.09.2020)
Literature - Czech

LEWIT, K. Manipulační léčba, Sdělovací technika, spol.sro, 2003. ISBN: 80-86645-04-5.

SIMONS, D., TRAVELL, J.G., SOMONS L.S., CUMMINGS, B. Travell & Simons' Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual (2-Volume Set), Lippincott Williams & Wilkins. 1998, ISBN-10: 0683307711, ISBN-13: 978-0683307719, Edition: 2.

LIEBENSON, C. Rehabilitation of the spine. Lippincott Williams & Wilkins; 1st edition. 1996. ISBN-10: 068305032X.ISBN-13: 978-0683050325.

GROSS, J. M. , FETTO, J. , ROSEN, E. Vyšetření pohybového aparátu. Triton. 2005. ISBN 80-7254-720-8.

HILLEGASS, E. Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy Hardcover. 4. ed., Saunders 2016, ISBN-10: 03234305462016RICHTER, P., HEBGEN, E.: Spouštěcí body a funkční svalové řetězce v osteopatii a manuální terapii. Pragma, 2011.

KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Galén 2009. ISBN 978 - 80 -7262-657-1.

OPAVSKÝ, J. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapuety. FTK Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0625.

HAMILL, J., KNUTZEN, K. Biomechanical Basis of Human Movement. Lippincott Williams & Wilkins, 2009, ISBN 0781791286.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume One The Upper Limb. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2007, ISBN 0-443-1035-0.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume Two The Lower Limb. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2002, ISBN 0-443-03618-7.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume three The Trunk and Vertebral Column. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2004, ISBN 0-44-012019-1.

LATASH, M. Neurophysiological Basis of Movement. Champaign: Human Kinetics, 1998, ISBN 0 - 88011 - 756 - 7.

SIMEON, N. A. The Concise Book of Trigger Points. Lotus Publishing, 2008, ISBN 978 1 905367 12 2.

VÉLE, F. Kineziologie, Praha: Triton, 2006.

Last update: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (09.09.2020)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:
- 100% aktivní účast na praktické výuce
- zpracování dokumentace (protokolu) dle zadání na počátku semestru

Požadavky na zkoušku:
- praktická a ústní zkouška
- sestavení kineziologické rozvahy nad zadaným "fiktivním" pacientem
- navržení diagnostického a terapeutického plánu pro zadaného "fiktivního" pacienta
- praktické předvedení diagnostických a terapeutických postupů na zadané téma

Last update: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.09.2022)
Syllabus - Czech

1. opakování a korekce prováděných diagnostických postupů pro krční páteř + základní terapeutické techniky
2. opakování a korekce prováděných diagnostických postupů pro hrudní páteř a žebra + základní terapeutické techniky
3. opakování a korekce prováděných diagnostických postupů pro horní končetiny + základní terapeutické techniky
4. opakování a korekce prováděných diagnostických postupů pro bederní páteř a pánev + základní terapeutické techniky
5. opakování a korekce prováděných diagnostických postupů pro dolní končetiny + základní terapeutické techniky
6. opakování a korekce prováděných diagnostických postupů pro měkké tkáně + základní terapeutické techniky

Last update: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (11.10.2022)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3152

Last update: Jandová Renáta (14.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html