SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Presentation of Results of Scientific Work - PFYZ085
Title: Prezentace výsledků vědecké práce
Guaranteed by: Fyzioterapie (51-500400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Interchangeability : PKIN275
Is interchangeable with: PKIN275
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
The aim of the course is to acquire knowledge and skills in the presentation of the conclusions of research papers before professional forms.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (21.05.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem je osvojení si tzv soft skills. Po absolvování předmětu budou studenti schopni samostatné tvorby prezentace splňující kritéria pro věedké konefercen bebo workshopy nejen po stránce grafické, textové, ale také po stránce rétorické.

Last update: Musálek Martin, doc. PhDr., Ph.D. (19.09.2020)
Literature - Czech

ČESAL, J., LIŠKA, V. a kol. Vědecké psaní a prezentace. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-30-6.

DI FABIO, R. P. Essentials of Rehabilitation Research Philadelphia : F.A. Davis Company, 2012.

HINDLE, T. Jak připravit dobrou prezentaci. 1. vyd. Praha: Slovart, 2001. 72 s. ISBN 80-7209-319-3.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, J. Výslovnostní norma. Praha, 1991. ISBN-13: 978-0-8036-2564-8.

KOHOUT, J. Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha: Management Press, 1999.

LEECH, G. N. Principles of Pragmatics, London, New York: Longman, 1983.

NÖLLKE, C. Umění prezentace : jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 111 s. ISBN 80-247-9057-2.

QIUNN, L., GORDON, J. Documentation for Rehabilitation: A Guide to Clinical Decision Making in Physical Therapy. 3. ed., Saunders 2016, ISBN-10: 0323312330.

ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-200-0755-5.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (21.08.2019)
Teaching methods - Czech
Vyučující:
doc. PhDr. Martin Musálek, PhD.; PhDr. Vít Třebický, Ph.D.

Přednáška:
6.10.2020, 9:15-10:45

Praxe:
1. skupina 13.10., 3.11., 1.12.

2. skupina 20.10., 10.11., 8.12.

3. skupina 27.10., 24.11., 15.12.

dělení do skupin (1.-3.) bude upřesněno vyučujícím na úvodní přednášce

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (08.09.2020)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast na cvičeních
  • prezentace zadaného tématu
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Tzv. vědecká komunikace

2. - 4. Typy vědeckých sdělení (původní sdělení, přehledový článek, monografie, kniha, popularizační článek či kniha, bakalářské, diplomové práce apod.)

5. - 7. Procesy realizace prezentací

8. Veřejné vystoupení - příprava, projev

Cvičení:

1. - 14. Studenti pod vedením vyučujícího připravují a následně představují před auditoriem prezentaci na zadané téma.

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (21.07.2019)
Registration requirements - Czech

od akademického roku 2021/22 pod kódem PKIN275

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html