SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical Practice I - PFYZ082
Title: Praxe v klinických zařízeních I
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / 80 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Svatava Neuwirthová
Is pre-requisite for: PFYZ083
Annotation -
Practical training takes place at the clinic. The main objective is to apply the acquired skills of basic examination and therapeutic techniques from the subject "Examination Methods and Basic Therapeutic Procedures I." in practice, in a clinical setting.
Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

 • prokazuje znalost v práci se zdravotnickou dokumentaci
 • prokazuje schopnost odebrat anamnézu pacienta
 • prokazuje znalost principů týmové práce
 • prokazuje schopnost v komunikaci s fyzioterapeutem a ostatními členy zdravotnického týmu
 • prokazuje schopnost vyšetření pacienta z pohledu fyzioterapeuta v rozsahu daném sylabem bakalářského studia
 • prokazuje schopnost aplikovat fyzioterapeutické přístupy dle sylabu bakalářského studia (PFYZ075)
 • prokazuje schopnost vyhodnotit efekt aplikovaných postupů
 • prokazuje schopnost vypracovat protokoly o průběhu terapeutického procesu
 • prokazuje schopnost prezentovat pacienta s danou diagnózou a diskutovat o provedeném vyšetření a terapií

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.09.2020)
Literature - Czech

GÚTH, A. a kol. Vyšetřovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh Gúth, 1995. 448 s. ISBN 80-967383-0-5.

KENYON K., KENYON J. The Physiotherapist's Pocketbook : Essential Facts at Your Fingertips I. London: Elsevier Health Sciences, 2018, 3rd Revised edition, ISBN139780702055065.

KISNER C., COLBY L.A. et al. Therapeutic Exercise, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2017, 7th Edition ISBN-13: 978-0-8036-5850-9.

HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému. Brno: IDVPvZ, 2005. 135 s. ISBN 80-7013-393-7.

HALADOVÁ, E. a kol. Léčebná tělesná výchova. Brno: NCONZO, 2007. ISBN 978-80-7013-460-3.

JANDA, V. a kol. Svalové funkční testy. Praha: Grada Publishing, 2004. 325 s. ISBN 80-247-0722-5.

JANDA, V., PAVLŮ, D. Goniometrie. Brno: IDVPvZ, 1993. 108 s. ISBN 80-7013-160-8.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (22.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

 • osobní účast na semináři BOZP a PO pro praktickou výuku
 • 100% účast na praktické výuce
 • průběžné přezkušování praktických dovedností (maximálně jedno hodnocení "D")
 • zpracování dokumentace (protokolu) dle zadání
Last update: Jandová Renáta (16.09.2021)
Syllabus - Czech

Výuka je zaměřena na aplikaci naučených dovedností pod odborným dohledem vyučujícího, přičemž student zejména je veden k:

1. Odebírání anamnézy u pacienta

2. Provádění základních vyšetřovacích postupů z pohledu fyzioterapie

3. Provádění základních terapeutických postupů

4. Práci s dokumentací

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3177

Last update: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html