SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Examination and Basic Therapeutic Methods I - PFYZ075
Title: Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy I
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C [HT]
Extent per academic year: 42 [hours]
Capacity: 80 / 76 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Michaela Stupková
PhDr. Ivana Vláčilová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Is pre-requisite for: PFYZ084, PFYZ083, PFYZ076
Annotation -
Lectures are an introduction to physiotherapy, they are a theoretical introduction to basic diagnostic and therapeutic methods used in rehabilitation, especially from the perspective of a physiotherapist. Practical exercises are aimed at mastering basic diagnostic and therapeutic procedures in physiotherapy.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.07.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost principů a provádění základních vyšetřovacích postupů pro provedení komplexního kineziologického rozboru
  • prokazuje schopnost provádět základní vyšetřovací postupy (viz sylabus předmětu)
  • prokazuje schopnost vypracovat komplexní kineziologický rozbor
  • prokazuje znalost principů základních terapeutických postupů (viz sylabus předmětu)
  • prokazuje schopnost aplikovat základní terapeutické postupy (viz sylabus předmětu)

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (18.09.2020)
Literature - Czech

DOSBABA, F. a kol. Rehabilitační ošetřování v klinické praxi. Praha, Grada, 2021.

DUTTON, M. Introduction to physical therapy and patient skills. New York: McGraw-Hill, 2014. ISBN 0071772413.

GROSS, J. M., FETTO, J., ROSEN, E.: Vyšetření pohybového aparátu. 2. vyd. Praha: Triton, 2005.

GÚTH, A. a kol. Vyšetřovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava : Liečreh Gúth, 1995. 448 s. ISBN 80-967383-0-5.

HALADOVÁ, E.: Léčebná tělesná výchova, Brno: IDVPZ, 1997.

HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ L.: Vyšetřovací metody hybného systému, Brno: IDVPvZ, 1997.

JANDA, V. Funkční svalový test, Praha: Grada, 1996.

JANDA, V., PAVLŮ, D.: Goniometrie, Brno: IDVPvZ, 1993.

JANDA, V.: Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch, Brno: IDVPvZ, 1984.

KENDALL, F. P, at all. Muscles, testing and function with posture and pain. Baltimore: Williams and Wilkins, 2005. ISBN 0-7817-4780-6.

KOLÁŘ, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

KOLÁŘ, P. a kol.: Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, 2009.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha: Sdělovací technika a ČLS JEP, 2003.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

NORKIN, C. C., WHITE, J. D. Measurement of joint motion: A Guide to Goniometry. Philadelphia: F.A.Davis, 1995.

PAGE, P. et al. Assessment and Treatment of Muscle Imbalance: The Janda Approach. Champaign : Human Kinetics, 2010. 297 s. ISBN 07-3607-4007.

PAGLIARULO, M. A. Introduction to physical therapy. Fifth edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2016. ISBN 9780323328357.

PALMER, ML., EPLER, M: Fundamentals of Musculoskeletal Assessment Techniques (Spiral-bound). Baltimore. Lippincott Williams Wilkins, 1998. 432p. ISBN 97-8078-1710-077.

REICHERT, B., STELZMUELLER, W. Palpation Techniques: Surface Anatomy for Physical Therapists. Stuttgart : Thieme, 2011. 397 s. ISBN 97-8313-1463-418.

WHO, Rehabilitace po cévní mozkové příhodě, Průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky. Praha: Grada, 2004.

WAGNER, U- Polohování v péči o nemocné, Praha: Grada, 2019.

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (09.11.2021)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

  • 100% účast na praktické výuce
  • závěrečné přezkoušení z teoretických znalostí (test) a praktických dovedností
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Anamnéza

2. Orientace na lidském těle

3. Manipulace s pacientem

4. Respirační fyzioterapie, tromboembolická prevence

5. Pohyb ve fyzioterapii (pasivní, aktivní pohyby, základní cvičební polohy, kondiční cvičení)

6. Principy základních vyšetřovacích postupů (antropometrie, goniometrie, svalový test)

7. Vyšetření stoje, vyšetření chůze

Cvičení:

1. Anamnéza

2. Orientace na lidském těle

3-4. Vertikalizace a manipulace s pacientem a polohování

5. Respirační fyzioterapie, tromboembolická prevence

6. Pasivní pohyby, asistovaná cvičení

7. Kondiční cvičení, aktivní pohyby

8-9. Palpace

10. Antropometrie HK, DK a distance na páteři

11-12. Vyšetření zkrácených svalů

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.09.2021)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3162

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (27.11.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html