SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical Therapy I - PFYZ072
Title: Fyzikální terapie I
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 80 / 76 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Svatava Neuwirthová
Is pre-requisite for: PFYZ073
Annotation -
The aim of the course is to gain knowledge of thermotherapy, hydrotherapy, and phototherapy and to acquire skills in the application of these procedures. Lectures introduce knowledge of physical agents in caring for persons disabled by disease and injury, prevention, diagnostics and therapy. Practicals introduce necessary skills used in hydrotherapy, application of thermotherapy and mechanotherapy (therapeutic ultrasound). This course will continue following semester as a Physical Therapy II.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.09.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost obecných principů fyzikální terapie
  • prokazuje znalost působení a využití termoterapie, hydroterapie a fototerapie při léčbě pacientů ve fyzioterapii
  • prokazuje pochopení indikací a kontraindikací termoterapie, hydroterapie a fototerapie u různých diagnóz
  • prokazuje schopnost aplikovat fyzikální terapii u různých diagnóz
  • prokazuje schopnost vyhodnotit efekt prováděné fyzikální terapie u pacienta
  • prokazuje schopnost práce se zdravotnickou dokumentací

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.09.2020)
Literature - Czech

BEHRENS, B, J., BEINERT, H. Physical agents: theory and practice. Third edition. Philadelphia: F.A. Davis, [2014]. ISBN 0803638167.
CAPKO, J. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada Publishing, 1998. 394 s. ISBN 80-7169-341-3.
CALTA, J., MACHÁLEK, Z., VACEK, J. Základy fyzikální terapie pro praxi. Praha: Refor, 1994. 65 s.
HUPKA, J. Fyzikálna terapia. Martin: Osveta, 2003.
PODĚBRADSKÝ, J., VAŘEKA, I. Fyzikální terapie I. Praha: Grada Publishing, 1998. 264 s. ISBN 80-7169-661-7.
PODĚBRADSKÝ, J., VAŘEKA, I. Fyzikální terapie II. Praha: Grada Publishing, 1998. 171 s. ISBN 80-7169-661-7.
PODĚBRADSKÝ, J., PODĚBRADSKÁ, R. Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.
PRENTICE, W.E. Therapeutic Modalities for Physical Therapists, McGraw-Hill Education / Medical; 4 edition, 2010. ISBN 0071737693.
PRENTICE, W. E. Therapeutic modalities in rehabilitation. 4th ed. New York: McGraw-Hill Medical, c2011. ISBN 0071737693.
PRENTICE, W. E., ed. Therapeutic modalities in sports medicine. 3rd ed. St. Louis: Mosby, c1994. ISBN 0-8016-7922-2.
VACEK, J. Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. Praha: Raabe, 2011. ISBN 1805-0417.
VAŘEKA, I. Základy fyzikální terapie. Olomouc: FTK UP, 1995. 83 s. ISBN 80-7067-491-1.
ZEMAN, M. Základy fyzikální terapie. České Budějovice: JCU ZSF, 2013. 105 s. ISBN 80-7394-4030.Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na klasifikovaný zápočet:
- 100 % aktivní účast při praktické výuce
- průběžné přezkušování z teoretických znalostí i praktických dovedností
- vypracování klinických listů
- klasifikovaný zápočtový test

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (03.05.2024)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Fyzikální regenerační prostředky - rozdělení

2. Obecné zásady aplikace fyzikálních regeneračních prostředků

3. Účinky, obecné indikace a kontraindikace fyzikálních regeneračních prostředků

4. Využití tepla k regeneraci a rekondici, funkce slupky a jádra

5. Celkové aplikace tepla - koupele: sedací lázeň, subakvální masáž, perličková lázeň, uhličitá lázeň, plynová uhličitá koupel, sirná a jodová koupel

6. Sauna a skotské střiky

7. Lokální aplikace tepla: parafínové zábaly, Paraligno, Parafango Battaglia, Termofor

8. Vlhké a suché horké obklady

9. Peloidní zábaly a obklady

10. Využití celkové a lokální aplikace chladu v regeneraci a rekondici, kryokomora

11. Priessnitzovy obklady, Tripesovy obklady

12. Využití aplikace IR a UV záření a viditelného světla v regeneraci a rekondici

13. Biotronová lampa

14. Využití laseru k regeneraci - mechanismus působení a účinky, způsob aplikace + zásady bezpečnosti při práci

Cvičení:

1. – 14. Aplikace hydroterapeutických a dalších léčebných postupů v modelových situacích a u pacientů

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.09.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3178

Last update: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html