SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship in Physiotherapeutical Practice - PFYZ050
Title: Stáž ve fyzioterapeutické praxi
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/5, C [HT]
Extent per academic year: 70 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Rehabilitation
Annotation -
Last update: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (14.05.2019)
The course follows the courses “Specialized Practice in Clinical Facilities I and II” and other theoretical and practical courses for 3 semesters of study. Teaching takes place in specialized departments of clinical departments with the main objective of further enhancing knowledge and skills in providing comprehensive physiotherapy care to patients in the respective departments. Emphasis is placed on a complex differential-diagnostic approach from the physiotherapist's point of view, EBM clinical thinking and application of special physiotherapeutic procedures with subsequent evaluation of the effect of applied procedures. Emphasis is also placed on documentation and the development of protocols documenting both the diagnostic and therapeutic processes.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (13.01.2021)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

prokazuje pokročilou znalost v práci se zdravotnickou dokumentací

prokazuje pokročilou znalost principů týmové práce a schopnost komunikace s ostatními členy zdravotnického týmu

prokazuje schopnost samostatného komplexního vyšetření pacienta z pohledu fyzioterapeuta v duchu EBM

prokazuje schopnost samostatné klinické úvahy nad pacientem

prokazuje schopnost samostatně navrhnout a aplikovat speciální fyzioterapeutické přístupy na základě provedeného komplexního vyšetření

prokazuje schopnost vyhodnotit efekt aplikovaných postupů v duchu EBM

prokazuje schopnost prezentovat, diskutovat a kriticky hodnotit aplikované diagnostické a terapeutické postupy u pacientů

Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (23.08.2019)

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KOLAR, P. et al. Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Praha: Sdělovací technika, ČLS JEP, 2003. 411 s. ISBN 80-86645-04-5.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

Další studijní literatura vychází z povinné literatury všech teoretických a praktických předmětů studia.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (28.02.2022)

Zápočtové požadavky:

  • odborná stáž na individuálně zvoleném klinickém pracovišti poskytujícím zdravotnické služby s ohledem na zaměření studenta v rozsahu

minimálně 40 hodin v semestru doložené potvrzením

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (12.06.2019)

Praktická výuka pod dohledem supervizora.

Learning resources - Czech
Last update: Renáta Jandová (13.07.2023)

Studijní opory:


Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3239

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html