SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Organization of Educational Actions - PFYZ049
Title: Organizace vzdělávacích akcí
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C [HT]
Extent per academic year: 42 [hours]
Capacity: 80 / 80 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Teacher(s): doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Classification: Sport and Physical Education > Rehabilitation
Annotation -
The aim of the course is to gain basic knowledge of the current system of lifelong learning in the field of physiotherapy and related professions. Then acquire skills and experience with the organization and implementation of educational events.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.07.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

  • prokazuje znalost systému celoživotního vzdělávání u nelékařských profesí v ČR
  • prokazuje znalost právních norem se vztahem k celoživotnímu vzdělávání
  • prokazuje schopnost připravit, propagovat a realizovat vzdělávací akce pro fyzioterapeuty

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.09.2020)
Literature - Czech

BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996, 343 s. ISBN 80-85839-09-1.

BLACK, S. Nejúčinnější propagace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1994. 203 s.

GROHAR-MURRAY, M. E., DI CROCCE, H. R. Zásady vedení a řízení ošetřovatelské péče. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 317 s. ISBN 80-247-0267-2.

KHELEROVÁ, V. Komunikační dovednosti manažera. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1995. 141 s. ISBN 80-7169-223-9.

SANGSTER, CH. Planning and Organizing Personal and Professional Development, Routledge, 1 ed., 2000, ISBN-10: 0566082640

Aktuální právní normy k celoživotnímu vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:
- zpracování a prezentace zadaných seminárních prací

Last update: Pavlů Dagmar, doc. PaedDr., CSc. (27.09.2022)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. - 2. Systém celoživotního vzdělávání u nelékařských profesí

3. - 4. Aktuální právní normy se vztahem k celoživotnímu vzdělávání, ochrana osobních údajů, GDPR

5. Vzdělávací akce - charakteristika

6. - 7. Pořádání vzdělávacích akcí - příprava, propagace, realizace, chyby v organizaci, vyhodnocení akce

Cvičení:

1. - 14. Příprava a realizace vzdělávací akce studenty pod vedením vyučujícího, účast na vzdělávací akci dle zadání s hlavním cílem monitoringu akce a vyhodnocení pozitiv a negativ dané akce

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (24.08.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3304

Last update: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html