SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Chapters from Clinical Subjects - PFYZ041
Title: Speciální kapitoly z klinických oborů
Guaranteed by: Fyzioterapie (51-500400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 42 [hours]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Classification: Sport and Physical Education > Rehabilitation
Interchangeability : PFYZ227
Is interchangeable with: PFYZ227
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
The aim of the course is to extend the knowledge of clinical subjects beyond the bachelor study of physiotherapy and to introduce new trends in diagnostics and therapy of patients in the field of internal medicine, neurology, orthopedics and surgical disciplines. Teaching in the field of internal medicine is crucial in this subject and it is focused on extending the knowledge especially in the fields of internal civilization diseases and diseases of the locomotive apparatus. neurology, orthopedics and in the field of surgical subjects is focused mainly on current trends in diagnostic procedures of individual fields, which should also be informed by a physiotherapist. Attention will also be paid to news in therapeutic approaches.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje pokročilou orientaci v současných trendech v diagnostice a terapii pacientů v oblasti interní medicíny, neurologie, ortopedie a chirurgických oborů
  • prokazuje informovanost o klinických návodech a standardech v klinických oborech
  • prokazuje schopnost využít aktuální poznatky v souvislosti s novými trendy v klinických oborech pro práci fyzioterapeuta

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.01.2021)
Literature - Czech

CARR J. H., SHEPHERD R. B. Neurological Rehabilitation, 2ed., Elsevier, 2011 , ISBN-10 9788131228852.

EBNEZAR, J. Essentials of Orthopedics for Physiotherapists. 3. ed., Jaypee Brothers Medical Publishers; 2016, ISBN-10: 9789386261793.

ESQUENAZI, A., Rehabilitation After Amputation, Journal of the American Podiatric Medical Association, 2001, Vol 91, N1.

FROWNFELTER, D., DEAN, E. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy: Evidence to Practice 5. ed, Mosby 2012 , ISBN-10: 0323059139.

HILLEGASS, E. Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy Hardcover. 4. ed., Saunders 2016, ISBN-10: 03234305462016.

HOUGLUM, P. A., BERTOTI, D. B. Brunnstrom's Clinical Kinesiology. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2012, 6th Edition ISBN-13: 978-0-8036-2352-1.

JOHANSSON, CH., CHINWORTH S. A. Mobility in Context, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2018, 2nd Edition ISBN-13: 978-0-8036-5817-2.

KISNER, C., COLBY, L. A. et al. Therapeutic Exercise, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2017, 7th Edition.

PALISANO R. J., ORLIN, M., SCHREIBER, J. Campbell's Physical Therapy for Children. 5. ed., Saunders, 2017, ISBN-10: 0323390188.

SHACKLOCK, M. Clinical Neurodynamics: A New System of Neuromusculoskeletal Treatment. Butterworth-Heinemann, 2005, ISBN-10: 0750654562.

SHUMWAY-COOK, A., WOOLLACOTT, M. H. Motor Control Hardcover. 5. ed., Lippincott Williams and Wilkins 2016, ISBN-10: 9781496347725.

SIEGENTHALER, W. Diferenciální diagnostika vnitřních chorob. Praha: Aventium, 1995. ISBN-10: 80-85277-40-9.

SIMEON, N. A. The Concise Book of Trigger Points. Lotus Publishing, 2008, ISBN 978 1 905367 12 2.

SMRČKA, V. a kol. Rehabilitace revmatické ruky a ruky s parézou. Brno: IDVPvZ, 1994. 123 s. ISBN 80-7013-179-9.

STARKEY, CH., BROWN S., D. Orthopedic & Athletic Injury Examination Handbook. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2015 3rd Edition, ISBN-13: 978-0-8036-3919-5.

THE MERCK MANUAL The Merck Manual of Diagnosis and Therapy -http://www.merckmanuals.com/professional/index.html

TRAVELL, J. G., SIMONS, D. G. Myofascial Pain and Dysfunction : Volume 2. Wiliams and Wilkins, 1992.

VOJTA, V., PETERS, A. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha: Grada Publishing, 1993. 367 s. ISBN 80-85424-98-3.

WEISS R. H., NEGRINI S., HAWES M., RIGO M., KOTWICKI T., GRIVAS T., MARUYAMA T. Physical exercises in the treatment of idiopathic scoliosis at risk of brace treatment - SOSORT consensus paper 2005, Scoliosis, 2006

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

  • vypracování seminární práce na zadané téma
  • písemný test

Požadavky na zkoušku:

  • písemná zkouška
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Akutní koronární syndromy; poruchy srdečního rytmu; srdeční selhání; transplantace srdce

2. Cévní poruchy dolních končetin I. - žilní; cévní poruchy dolních končetin II. - tepenné

3. Problematika chlopenních vad srdce; vysoký krevní tlak

4. Vyšetřovací metody v pneumologii; astma bronchiale; CHOPN; ostatní obstrukční choroby plicní; nádory plic; pneumonie; plicní TBC; intersticiální plicní nemoci; nemoci pleury

5. Diabetes obecně; komplikace diabetu; rehabilitace u diabetických pacientu

6. Neurorehabilitace (funkční hodnocení v neurorehabilitaci, léčba spastické parézy - obecné principy, Guided self-rehabilitation contract; roboticky asistovaná rehabilitace, funkční elektrická stimulace, statické progresivní dlahování, dynamické ortézování)

7. - 8. Aktuální trendy v diagnostických a terapeutických přístupech v neurologii, s hlavním zřetelem k práci fyzioterapeuta

10. - 12. Aktuální trendy v diagnostických a terapeutických přístupech v ortopedii a traumatologii, s hlavním zřetelem k práci fyzioterapeuta

13. - 14. Aktuální trendy v diagnostických a terapeutických přístupech v chirurgických oborech, s hlavním zřetelem k práci fyzioterapeuta

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.07.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

  • při běžném způsobu výuky viz "Sylabus"
  • při distančním a hybridním způsobu výuky online platforma ZOOM (MS Teams) s podporou kurzu v Moodle2, nebude-li vyučujícím sděleno jinak

Link Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9691

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.01.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html