SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Kinesiology I - PFYZ034
Title: Speciální kineziologie I
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Extent per academic year: 70 [hours]
Capacity: 80 / 80 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Milan Martínek, Ph.D.
PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
MUDr. Eugen Rašev, Ph.D.
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Rehabilitation
Is pre-requisite for: PFYZ091
Annotation -
The aim of the course is to acquire knowledge in a complex view of a person and equip students with the skills to reveal the key point of his / her difficulties. Teaching is focused on the issue of movement under normal and abnormal circumstances, especially in illness. It also introduces the use of neuro-orthopedic aids in the treatment of postural pathology, extends the teaching of exteroceptive facilitation from undergraduate studies of physiotherapy and describes the normal and pathological development of the child, clinical diagnosis of the degree of developmental disorder and prognosis.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje schopnost definovat abnormální podmínky a nemoc na úrovni jednotlivých systémů pohybového aparátu
  • prokazuje pokročilou znalost principů při specifických poruchách pohybového aparátu (viz sylabus předmětu)
  • prokazuje pokročilou znalost principů vzniku a managementu bolesti (viz sylabus předmětu)
  • prokazuje pokročilou schopnost prezentovat, diskutovat a kriticky hodnotit modelové příklady poruch pohybového chování
  • prokazuje pokročilou znalost principů vývoje hybnosti související s postupným zráním CNS
  • prokazuje pokročilou schopnost se orientovat v úrovni posturálního vývoje dítěte
  • prokazuje pokročilou znalost o přehledu diagnostických postupů využívaných v dětském věku
  • prokazuje pochopení principů základních poruch motorického vývoje včetně CKP a DMO (viz sylabus předmětu)

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (18.09.2020)
Literature - Czech

HOUGLUM, P. A., BERTOTI, D. B. Brunnstrom's Clinical Kinesiology. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2012, 6th Edition ISBN-13: 978-0-8036-2352-1.

JOHANSSON, CH., CHINWORTH, S. A. Mobility in Context, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2018, 2nd Edition ISBN-13: 978-0-8036-5817-2.

LEVANGIE, P. K., NORKIN C. C. Joint Structure and Function, . Philadelphia: F.A. Davis Company, 2019, 6th Edition. ISBN-13: 978-0-8036-5878-3.

NEUMANN, D. Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation Hardcover. 3. ed., Mosby 2016, ISBN-10: 0323287530.

NIEL-ASHER, S. The Concise Book of Trigger Points, CA : North Atlantic Books,U.S., 2014, 3. th. Edition ISBN 139781583948491.

SHACKLOCK, M. Clinical Neurodynamics: A New System of Neuromusculoskeletal Treatment. Butterworth-Heinemann, 2005, ISBN-10: 0750654562.

SIMEON, N.A. The Concise Book of Trigger Points. Lotus Publishing, 2008, ISBN 978 1 905367 12 2.

TRAVELL, J. G., SIMONS, D. G. Myofascial Pain and Dysfunction : Volume 2. Wiliams and Wilkins, 1992.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:
- aktivní účast na praktické výuce
- písemný test

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (15.02.2024)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Definice abnormálních podmínek a nemoci

2. Pohyb ve vodě, v kosmu bez gravitačního pole, po stromech a přírodních překážkách

3. Pohyb při poruchách logistiky (poruch prokrvení, metabolické poruchy)

4. Poruchy pohybové při neuroinfekcích (polioencefalitidy apod.) a intoxikacích

5. Pohybové poruchy při mikrotraumatech

6. Pohybové poruchy při makrotraumatech

7. Poruchy pohybové při neurózách, psychózách, depresích a psych. vlivech

8. Funkční poruchy pohybové

9. Pohybové poruchy vývojové nebo geneticky fixované

10. Pohybové poruchy vzniklé terapeutickým působením

11. Fyziologie posturálních reakcí u dospělého, vybrané kapitoly z neurofyziologie

12. Receptory, zpracování informace a posturální reakce vertikálně drženého těla

13. Patologie posturálních reakcí

14. Nocicepce a bolest, příčiny vzniku bolesti v hybném systému

Cvičení:

1. - 14. Praktické provádění postupů vycházejících z odpřednášené teorie demonstrace pacientů.

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (15.09.2020)
Learning resources - Czech

Studijní opory:


Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3187

Last update: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html