SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical Practice (Demonstration) III - PFYZ007
Title: Klinická praxe (demonstrace) III
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / 62 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Ilona Kučerová
Teacher(s): Mgr. Ilona Kučerová
Classification: Sport and Physical Education > Rehabilitation
Pre-requisite : PFYZ116, PFYZ117, PFYZ118, PFYZ119, PFYZ124
Is pre-requisite for: PFYZ069
Annotation -
Last update: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (11.06.2019)
The aim of practical training is to apply and improve skills, as well as to deepen the knowledge gained in the courses "Examination Methods and Basic Therapeutic Procedures I - III", "Approaches in Manual Medicine", "PNF and Motion Analysis I", "Developmental Kinesiology" , "Practice in Clinical Facilities IV", including all other specialized subjects I, II. and III. year. After completing the course, the student will be able, based on knowledge and skills to perform a comprehensive examination of the patient, propose appropriate therapy, apply basic therapeutic methods in the field of physiotherapy and their evaluation, including documentation.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (20.09.2020)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

prokazuje schopnost odebrat anamnézu a zohlednit odebraná data při vyšetření a terapii pacienta

prokazuje schopnost navrhnout a provést komplexní kineziologický rozbor u pacienta včetně specifických diagnostických postupů a funkčních testů

prokazuje schopnost navrhnout cíl terapie u různých diagnóz

prokazuje schopnost provést terapeutické techniky vycházející ze sylabu bakalářského studia včetně specifických terapeutických postupů PNF a manuální terapie, včetně následného vyhodnocení jejich efektivity

prokazuje schopnost samostatně vypracovávat protokoly o průběhu vyšetření a terapie pacienta

prokazuje schopnost prezentovat klinický obraz pacienta s danou diagnózou a diskutovat provedené vyšetření a terapii

prokazuje schopnost orientovat se ve zdravotnické dokumentaci, včetně kódů jednotlivých fyzioterapeutických výkonů dle MKN

Literature - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (24.09.2019)

KOLÁŘ, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

KOLÁŘ, P. a kol. : Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, 2009.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha: Sdělovací technika a ČLS JEP, 2003.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

Další studijní literatura vychází z povinné literatury všech teoretických a praktických předmětů studia.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

Požadavky na zápočet:

  • 100% aktivní účast na praktické výuce
  • zpracování dokumentace (protokolu) dle zadání
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (14.05.2019)

Výuka je zejména cílena k:

1. Samostatnému vedení pacienta při vyšetření a terapii (pod vedením vyučujícího)

2. Vedení dokumentace pacienta, zpracovávání protokolů k diagnostice a terapii

3. Praktickým ukázkám vyšetření a terapie pacientů

Learning resources - Czech
Last update: Renáta Jandová (13.07.2023)

Studijní opory:
Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3310

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html