SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Biochemistry and Basics of Nutrition - PFYB102TS
Title: Biochemie a základy výživy
Guaranteed by: Department of Biomedical Foundation in Kinanthropology (51-300200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.
Tereza Jandová, Ph.D.
Annotation -
The subject deals with basic biochemical processes in the organism in the context of rational nutrition.
Last update: Kolář Jiří, Mgr. (05.09.2019)
Literature - Czech
Doporučená:
JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. JAKL, M., ŠTEFFL, M.: Základy biochemie. UK FTVS, 2018, s.151. ISBN 978-80-87647-431-1.

KOOLMAN, J., & RÖHM, K-H. Barevný atlas biochemie. Praha: Grada, 2012, 498 s. ISBN 978-802-4729-770.

KLOUDA, P. Základy biochemie. Ostrava: Nakladatelství Pavel Klouda, 2005, 144 s. ISBN 80-863-6911-0.

MURRAY, R. K. Harperova ilustrovaná biochemie. Praha: Galén, 2012, 730 s. ISBN 978-807-2629-077.

KODÍČEK, M. Biochemické pojmy: výkladový slovník: elektronická interaktivní verze [online]. Verze 2.0, 2007. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2007, 1 CD-ROM [cit. 2015-04-16]. ISBN 978-80-7080-669-2.

KODÍČEK, M., VALENTOVÁ, O., & HYNEK, R. Biochemie: chemický pohled na biologický svět. 2. přepracované vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. ISBN 978-80-7592-013-3.

KUNOVÁ, V. Zdravá výživa. Praha: Grada, 2011, 140 s. ISBN 802-47-0736-5.

KOMPRDA, T. Výživou ke zdraví. Velké Bílovice: TeMi, 2009, 112 s. ISBN 978-80-87156-41-4.

KASPER, H. Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada, 2015, 592 s. ISBN 978-80-247-4533-6.

SVAČINA, Š., MŰLLEROVÁ, D., BRETŠNAJDROVÁ, A. Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. Praha: Triton, 2013, 341 s. ISBN 978-80-7387-699-9.

Last update: Kolář Jiří, Mgr. (05.09.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zkoušku:

test

Last update: Kolář Jiří, Mgr. (05.09.2019)
Syllabus - Czech

Témata přednášek:

1. Obecné principy biochemie, složení živé hmoty, voda, biokatalyzátory

2. Biochemie cukrů, tuků a bílkovin

3. Metabolismus cukrů, tuků a bílkovin

4. Dýchací řetězec

5. Nukleové kyseliny a jejich role v organismu

6. Proteosyntéza a její význam pro život

7. Přenos vzruchu a svalové práce

8. Význam výživy a základní terminologie

9. Sacharidy ve výživě člověka

10. Tuky ve výživě člověka

11. Bílkoviny ve výživě člověka

12. Mikronutrienty, pitný režim

13. Diagnostické metody v dietologii

14. Specifika výživy, alternativní způsoby výživy

Last update: Kolář Jiří, Mgr. (05.09.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html