SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor's thesis - Setting (ORT) - PFPB001
Title: Bakalářská práce - zadání (ORT)
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Extent per academic year: 2 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Teacher(s): doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Classification: Sport and Physical Education > Rehabilitation
Annotation -
The subject is an informational seminar during which students will obtain basic information and tasks for the implementation of the bachelor's thesis and obtain basic information on the subject of Evidence-Based Medicine / Evidence-Based Practice so, that they can use this in physiotherapy practice and during the implementation of the bachelor's thesis.
Last update: Pavlů Dagmar, doc. PaedDr., CSc. (29.06.2023)
Aim of the course - Czech


Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:
- prokazuje znalost postupů, které jsou nezbytné pro realizaci bakalářské práce

- prokazuje znalost pravidel etické komise UK FTVS

- prokazuje znalost požadavků, podmínek a obecných doporučení pro napsání závěrečných bakalářských prací na UK FTVS

- prokazuje základní znalost teorií EBM /EBP

Last update: Pavlů Dagmar, doc. PaedDr., CSc. (29.06.2023)
Literature - Czech

GREENHALGH, T.: How to Read a Paper: The Basics of Evidence-Based Medicine. Wiley-Blackwell, 4th ed., 2010, ISBN-10: 1444334360

GREENHALGH, T. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 208 s. ISBN 80-247-0310-6.

Informace UK FTVS k realizaci bakalářských prací. Dostupné z: .

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (24.07.2019)
Requirements to the exam - Czech
  • účast na semináři
  • prostudování zadaných materiálů (Metodologie zavěrečných prací, Opatření rektora k plagiátům, Pravidla etické komise, aj.)
  • vypracování seminární práce dle zadání garanta
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (29.06.2023)
Learning resources - Czech

Studijní opory:
Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2896

Last update: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html